Beställ bevis och intyg om varumärke

Bevis och intyg för varumärke beställer du via formuläret nedan. Leveranstiden är cirka fem arbetsdagar. Det finns fyra olika bevis eller intyg att beställa för varumärken.

Registreringsbevis för varumärke 

Ett registreringsbevis är ett skriftligt intyg för ett varumärke som har blivit registrerat. Beviset innehåller bland annat: 

  • vilket varumärke det är 
  • registreringsnummer 
  • vem som äger varumärket 
  • för vilka varor och tjänster som varumärket är registrerat 

Beviset är på svenska. Det skapas och skickas automatiskt till innehavaren eller innehavarens ombud när varumärket registreras. 

Historiskt bevis för registrerat varumärke 

Ett historiskt bevis innehåller samma uppgifter som ett registreringsbevis. Det har information om de ändringar som skett för ett varumärke efter att det har blivit registrerat: till exempel ägarbyte, ändrad adress och ändring av varumärkets utseende. 

Senioritetsintyg för varumärken 

Senioritetsintyg används för att styrka senioritet när man ansöker om ett EU-varumärke vid EUIPO. Intyget som också kallas registreringsintyg, innehåller samma uppgifter som ett registreringsbevis och har uppgift om sista giltighetsdag. Intygets generella texter är på både svenska och engelska. Varu- och tjänsteförteckningen är bara på svenska. 

Prioritetsbevis för varumärke 

Prioritetsbevis används när du som söker vill begära prioritet i ett annat land. Det är intressant för dig som har ett varumärke i Sverige och vill skydda det utomlands. Du måste begära prioritet inom sex månader från när din svenska ansökan lämnades in till oss på PRV. Intygets generella texter är på både svenska och engelska. Varu- och tjänsteförteckningen är bara på svenska. 

Avgifter för bevis och intyg 

Vid fakturabetalning skickas fakturan ut per mail. Mailet kommer från avsändaren Brandsign och fakturan är utfärdad med en elektronisk stämpel för att verifiera fakturans äkthet.

Priser för de olika bevisen hittar du i vår avgiftslista. 

Avgifter för varumärke 

Om beställningen gäller ett registreringsbevis för ditt företagsnamn ska du kontakta Bolagsverket. 

Bolagsverket  

Här beställer du

*) Obligatoriskt fält