Ändra uppgifter om varumärke

Du kan när som helst under registreringsperioden ansöka om att göra ändringar i din registrering.

De flesta ändringar går att göra via våra e-tjänster. Just nu tar det cirka 6 månader innan du får återkoppling. Då får du ett mail eller brev som meddelar att ändringen är registrerad eller så får du ett föreläggande.

Oavsett vilken ändring du ska göra är det bra att tänka på det här: 

  • Du ska lämna in en ansökan för varje varumärke som du vill göra en ändring i. 
  • Kontrollera att alla handlingar är kompletta innan du skickar in din ansökan.
  • Vi tar ut en avgift för vissa ändringar.  

Ändring av ombud 

När du anmäler ett nytt ombud ska du bifoga en fullmakt. Fullmakten visar att ombudet har rätt att företräda dig som innehavare. 

Om du som innehavare vill ta bort ett ombud från din varumärkesregistrering kan du eller ditt ombud göra det. 

Till e-tjänsten Ändring eller borttag av ombud (extern webbplats) 

Överlåtelse av varumärke

Du kan överlåta hela eller delar av en varumärkesregistrering till en eller flera fysiska personer. Du skickar in en ansökan och en överlåtelsehandling. Det kan du antingen göra via vår e-tjänst Överlåtelse av varumärke eller via pappersblankett. Använder du dig av ett ombud behöver vi en fullmakt för ombudet. 

Till e-tjänsten för Överlåtelse av varumärke (extern webbplats) 

Ändra innehavarens namn eller företagsnamn 

Om du som varumärkesinnehavare har nytt namn eller företagsnamn ska du bifoga en officiell myndighetshandling som styrker ändringen. 

Till e-tjänsten Ändring av innehavares namn/adress (extern webbplats) 

Adressändring 

Du som innehavare av ett varumärke kan göra en adressändring via PRV:s e-tjänst eller på pappersblankett. 

Till e-tjänsten Ändring av innehavares namn/adress (extern webbplats) 

Märkesändring 

Det går att göra små ändringar i ett registrerat varumärke om de inte påverkar helhetsintrycket av märket. 

Om du vill göra en ändring av ditt varumärke ska du i din ansökan skicka in en avbildning av märket i sin nya utformning, och betala en avgift för ansökan om märkesändring. 

Begränsning av varor eller tjänster 

Du kan begränsa skyddet för ditt registrerade varumärke genom att ta bort hela klasser, eller vissa varor och tjänster. 

För att visa hur förteckningen ska se ut efter begränsningen bifogar du en ny varu- och tjänsteförteckning tillsammans med din ansökan.  

Till e-tjänsten Begränsning av varu- och tjänsteförteckning (extern webbplats) 

Avregistrera ditt varumärke 

Du som varumärkesinnehavare, eller ditt ombud, kan ansöka om att avregistrera ditt varumärke ur varumärkesregistret. Du kan ansöka via e-tjänsten eller genom att skicka ett brev till PRV. Om du väljer att ansöka via brev måste brevet vara undertecknat av dig eller ditt ombud. Använder du dig av ett ombud behöver vi en fullmakt för ombudet. 

Till e-tjänsten för Avregistrering/återkallande av eget varumärke (extern webbplats)

Delning av varumärkesregistrering 

En registrering som gäller för flera varor eller tjänster kan du dela upp i två eller flera registreringar. Du delar då upp varorna och tjänsterna mellan registreringarna. Du ska skicka med ett avtal som visar hur varorna och tjänsterna ska delas upp. Du betalar en ansökningsavgift för varje uppdelning.  

Blanketter för varumärke

Avgifter för varumärke

Uppdaterad 2024-02-12