Hävning av varumärken

Du har möjlighet att ansöka om hävning av någon annans varumärke. Är varumärket nyligen registrerat har du möjlighet att invända mot registreringen inom tre månader efter att varumärket registrerades. 

Läs mer om invändning här

Om tiden för invändning har passerat har du istället möjlighet att ansöka om administrativ hävning av varumärket. 

Villkoret för att din ansökan om administrativ hävning ska gå igenom är att innehavaren av varumärket inte motsätter sig hävningen.   

Om innehavaren av varumärket inte vill att varumärket hävs meddelar vi dig det. Du har då möjlighet att begära att ärendet lämnas över till Patent- och marknadsdomstolen (PMD). De gör då en prövning och beslutar om varumärket ska hävas eller inte. 

Så här gör du en administrativ hävning 

Din ansökan om administrativ hävning ska innehålla: 

  • Uppgift om vilken registrering det gäller  
  • Grunder för hävning 
  • Uppgifter om parterna 

Om någon begär hävning av ditt varumärke 

Om det kommer in en ansökan om administrativ hävning av ett varumärke till oss kontaktar vi alltid dig som varumärkesinnehavare, eller ditt ombud, med ett föreläggande att yttra dig inom en viss tid. Vi informerar dig också om att ärendet kan avgöras även om du inte svarar. 

Om vi häver ditt varumärke 

Vi skickar alltid ut ett beslut om att häva en varumärkesregistrering till dig som innehavare, eller ditt ombud. Om vi har hävt din varumärkesregistrering har du möjlighet att ansöka om återvinning hos Patent- och marknadsdomstolen (PMD). Du skickar din ansökan om återvinning inom en månad från dagen för hävningsbeslutet till oss på PRV, och vi överlämnar ärendet till PMD.