Invända mot varumärkesregistrering

Om du anser att ett varumärke inte borde ha registrerats kan du invända mot registreringen.

PRV kungör nya varumärken i Svensk varumärkestidning, bland annat för att allmänheten ska kunna invända mot registreringen.

Exempel på grund för invändning

  • Varumärket kan förväxlas med en äldre rättighet
  • varumärket saknar särskiljningsförmåga
  • den som ansökt om registrering av varumärket har gjort det i ond tro.

Om du vill invända mot en varumärkesregistrering ska du skicka in din invändning till PRV inom tre månader från kungörelsedagen.

Om det kommer in en invändning mot ett varumärke får innehavaren av varumärket alltid möjlighet att bemöta innehållet i invändningen innan PRV avgör ärendet.

Om du som varumärkesinnehavare får en invändning riktad mot ditt registrerade varumärke på grund av förväxling med en tidigare registrering kan du begära att invändaren visar att denne gjort verkligt bruk av sitt registrerade varumärke.

Du kan vänta dig ett beslut inom cirka sex månader efter det att korrespondensen mellan parterna är avslutad.

Det beslut som PRV fattar kan överklagas till Patent- och marknadsdomstolen (PMD).

Invändning mot varumärkesregistrering, e-tjänst (extern webbplats)

Hävning

Om mer än tre månader har gått från kungörelsedagen kan du inte längre invända mot varumärkesregistreringen. Då kan du istället försöka få varumärkesregistreringen hävd, antingen genom så kallad administrativ hävning hos PRV eller genom en hävningstalan i PMD.

Administrativ hävning

Uppdaterad 2023-02-07