Lagar och regler för varumärke

Här hittar du länkar till de lagar och regler som gäller för varumärken.

Varumärkeslagen (2010:1877)

Varumärkeslagen innehåller bland annat allmänna bestämmelser och grundläggande krav för registrering av varumärken.

Varumärkeslagen hos Riksdagen (extern webbplats)

Engelska översättningar, lagsamling hos WIPO (extern webbplats)

Varumärkesförordningen (2011:594)  

Varumärkesförordningen innehåller relativt detaljerade bestämmelser om varumärkesregistret, om vad en varumärkesansökan ska innehålla, om avgifter i varumärkesärenden, med mera.

Varumärkesförordningen hos Riksdagen (extern webbplats)

PRVFS 2018:8 V12

PRV har föreskrifter om ansökningsförfarandet, återgivning av varumärken samt invändningsförfarandet- vid begäran om verkligt bruk.

2018:8, V:12

PRVFS 2018:7 V11

Patent- och registreringsverkets (PRV) föreskrifter om elektronisk överföring och undertecknande i varumärkesärenden. 

2018:7, V:11

Lag om skydd för vissa internationella sjukvårdsbeteckningar m.m. (1953:771)

Denna lag reglerar användningen av bland andra Röda Korsets kännetecken.

Lag om skydd för vissa internationella sjukvårdsbeteckningar hos Riksdagen (extern webbplats)

Lag om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar (1970:498)

Denna lag reglerar användningen av statsvapen, flaggor, FN:s kännetecken samt registrering av kommunala vapen.

Lag om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar hos Riksdagen (extern webbplats) 

Förordning om vissa officiella beteckningar (2019:167)

Denna förordning innehåller bestämmelser om skydd för mellanstatliga organisationers kännetecken samt bestämmelser om PRV:s handläggning av ärenden om tillstånd att använda svensk officiell beteckning.

Förordning om vissa officiella beteckningar hos Riksdagen (extern webbplats)

Frister och anstånd

Riktlinjer gällande frister och anstånd i ärenden relaterade till design (mönster), varumärke, periodisk skrift, kommunala vapen och officiella beteckningar.

Riktlinjer gällande frister och anstånd (pdf)

Nya typer av varumärken - EUIPO

Gemensamt meddelande från EUIPO om återgivning av nya typer av varumärken:

Gemensamt meddelande om återgivning, EUIPO (pdf, 456 kB)

Överblick över filformat, EUIPO (pdf, 88 kB)

Uppdaterad 2023-11-28