Lagar och regler för varumärke

Här hittar du en länksamling av de föreskrifter, lagar och regler som gäller för varumärkesregistreringar i Sverige och EU.

Varumärkeslagen innehåller bland annat allmänna bestämmelser och grundläggande krav för registrering av varumärken.

Varumärkeslagen hos Riksdagen

Engelska översättningar, lagsamling hos WIPO

Varumärkesförordningen innehåller relativt detaljerade bestämmelser om varumärkesregistret, om vad en varumärkesansökan ska innehålla, om avgifter i varumärkesärenden, med mera.

Varumärkesförordningen hos Riksdagen

Patent- och registreringsverket (PRV) har föreskrifter om ansökningsförfarandet, återgivning av varumärken samt invändningsförfarandet- vid begäran om verkligt bruk.

PRVFS 2018:8, V:12

PRV har också föreskrifter om elektronisk överföring och undertecknande i varumärkesärenden. 

PRVFS 2018:7, V:11

Denna lag reglerar användningen av bland andra Röda Korsets kännetecken.

Lag om skydd för vissa internationella sjukvårdsbeteckningar hos Riksdagen

Denna lag reglerar användningen av statsvapen, flaggor, FN:s kännetecken samt registrering av kommunala vapen.

Lag om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar hos Riksdagen 

Denna förordning innehåller bestämmelser om skydd för mellanstatliga organisationers kännetecken samt bestämmelser om PRV:s handläggning av ärenden om tillstånd att använda svensk officiell beteckning.

Förordning om vissa officiella beteckningar hos Riksdagen

Riktlinjer gällande frister och anstånd i ärenden relaterade till design (mönster), varumärke, periodisk skrift, kommunala vapen och officiella beteckningar.

Riktlinjer gällande frister och anstånd

Gemensamt meddelande från EUIPO om återgivning av nya typer av varumärken:

Gemensamt meddelande om återgivning, EUIPO (456 kB)

Överblick över filformat, EUIPO (88 kB)