Handläggningsprocessen för varumärke

Just nu tar det ungefär 3 till 4 månader att få svar på en ny ansökan om varumärkesregistrering. När PRV har behandlat din ansökan kommer vi att kontakta dig. Du får antingen ett mail eller ett brev där det står om ditt varumärke har blivit registrerat, eller så får du ett föreläggande. Ett föreläggande är ett brev där vi berättar vad som gör att vi inte kan registrera ansökan.

Så här går det till

1. PRV tar emot ansökan

När du skickat in din ansökan via vår e-tjänst eller per post börjar PRV att kontrollera de kriterier som måste vara uppfyllda för att du ska få en ingivningsdag. När ansökan fått en ingivningsdag blir din ansökan synlig i Svensk Varumärkesdatabas. 

Läs mer om e-tjänsten och vilka handlingar du behöver bifoga din ansökan

2. Granskning

Vi kontrollerar att ansökan uppfyller de lagstadgade krav som finns. Om vi hittar hinder mot att registrera ditt märke får du ett föreläggande. Hindren behöver inte vara definitiva – du får föreläggandet för att kunna göra något åt dem. Det gör du genom att svara på föreläggandet. 

Mer om krav på ditt varumärke

3. Beslut

Nu fattar vi beslut om registrering, avskrivning eller avslag av ärendet. 

4. Registrering

När eller om ansökan är korrekt ifylld och det inte finns några hinder beslutar vi om registrering av ditt varumärke. Då får du ett registreringsbevis. Nu startar invändningsperioden på 3 månader. Det betyder att din registrering inte är helt definitiv förrän efter 3 månader. När registreringen är definitiv har du ensamrätt till varumärket i 10 år och kan förnya det hur många gånger som helst.

När ditt varumärke registreras förs det in i vårt varumärkesregister. Dessutom publiceras en kungörelse i Svensk varumärkestidning.

Till Svensk varumärkesdatabas

Till Svensk varumärkestidning

5. Invändning

Om någon anser att ditt varumärke inte borde ha registrerats och därför invänt mot registreringen får du möjlighet att bemöta innehållet i invändningen innan PRV avgör ärendet.

Så här fungerar en invändning mot ett varumärke

6. Bevaka

När du har ett registrerat varumärke är det viktigt att regelbundet bevaka vilka andra varumärken som registreras så att du inte blir utsatt för ett varumärkesintrång.

Så bevakar du ditt varumärke