Handläggningsprocessen för varumärke

För nyansökningar tar det just nu ca 3-4 månader innan du får återkoppling. Då får du ett mail eller brev som meddelar att ditt varumärke är registrerat eller så får du ett föreläggande.

Så här går det till

1. PRV tar emot ansökan

När din ansökan kommer in börjar PRV att kontrollera de kriterier som måste vara uppfyllda för att du ska få en ingivningsdag. När ansökan fått en ingivningsdag blir din ansökan synlig i Svensk Varumärkesdatabas. 

2. Granskning

Vi kontrollerar att ansökan uppfyller de riktlinjer som finns. Om vi hittar hinder mot att registrera ditt märke får du ett föreläggande. Det är ett brev där vi meddelar vad som gör att vi inte kan registrera ansökan. Hindren behöver inte vara definitiva – du får föreläggandet för att kunna göra något åt dem. Det gör du genom att svara på föreläggandet. 

Läs mer om riktlinjer

3. Beslut

Nu fattar vi beslut om registrering, avskrivning eller avslag av ärendet. 

4. Registrering

När ansökan är korrekt ifylld och det inte finns några hinder beslutar vi om registrering av ditt varumärke. Då får du ett registreringsbevis. Nu startar invändningsperioden på 3 månader. Det betyder att din registrering inte är helt definitiv förrän efter 3 månader. Nu har du ensamrätt till varumärket i 10 år och kan förnya det hur många gånger som helst.

5. Avskrivning

Om du inte svarar på ditt föreläggande inom den bestämda tiden kan PRV avskriva din ansökan. Om du rättar till bristerna och betalar en återupptagningsavgift senast två månader efter att svarstiden har gått ut kan vi ta upp handläggningen igen.

Läs mer om avskrivning

6. Avslag

Om vi efter ditt svar på föreläggandet fortfarande tycker att det finns hinder mot att registrera varumärket avslår vi ansökan. Om hindret inte gäller alla varor och tjänster i din ansökan kan vi avslå den delvis. Det betyder att du fortfarande får en varumärkesregistrering, fast inte för alla varor och tjänster du har ansökt om.

Läs mer om avslag

7. Publicering

När ditt varumärke registreras förs det in i vårt varumärkesregister. Dessutom publiceras en kungörelse i Svensk varumärkestidning.

Länk till Svensk Varumärkesdatabas (öppnas i nytt fönster)

Länk till Svensk varumärkestidning

8. Invändning

Om det skulle komma in en invändning mot ditt varumärke får du möjlighet att bemöta innehållet i invändningen innan PRV avgör ärendet.

Så här fungerar en invändning mot ett varumärke

Uppdaterad 2023-11-20