Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning publicerar alla nyregistrerade varumärken. Den hjälper dig att bevaka de varumärken som andra registrerar.

Svensk varumärkestidning läggs ut på vår webbplats varje helgfri måndag och innehåller även ändringar, rättelser, förnyelser, avförda varumärken och internationella varumärkesregistreringar.

Under rubriken Mellanstatliga organisationer kan du se de mellanstatliga organisationer, vars vapen, flaggor, emblem, benämningar eller förkortningar som har erhållit skydd.

Tidningen kräver programmet Adobe Acrobat Reader som du hämtar gratis från Adobes webbplats.

Ladda ned Acrobat Reader (extern webbplats)

Tidningen öppnas i ett nytt fönster. 

Svensk varumärkestidning, Nr 3 - vecka 2 2022 (pdf, 9,8 Mb)