Licensiera varumärket

Ett registrerat varumärke är en tillgång. Om du äger ett varumärke kan du ge någon annan rätt att använda det mot en ersättning och på så sätt tjäna pengar.  

Ansökan om anteckning av licensavtal 

Både licensgivaren (varumärkets innehavare) och licenstagaren kan ansöka om anteckning av licens. 

Hämta PDF: Ansökan om anteckning av licensavtal (pdf 165 kB)  

Använd denna blankett när du ansöker om att licensavtalet ska antecknas i vårt register. Vi skriver in endast de uppgifter som du anger i din ansökan, inte de uppgifter som finns i det bifogade licensavtalet. 
 
En licens kan, men behöver inte, antecknas i vårt varumärkesregister. Licensavtalets giltighet är inte beroende av att det är med i varumärkesregistret, men den som har fått en licens kan lättare bevaka sina rättigheter då.

I din ansökan kan du skriva in fler uppgifter som du vill ha inskrivna i vårt varumärkesregister. Det kan gälla vissa begränsningar i licenstagarens rätt, till exempel att varumärket bara får användas på ett visst sätt eller att licensen: 

  • är exklusiv eller icke-exklusiv 
  • är tidsbegränsad 
  • är geografiskt begränsad 
  • gäller för specifika varor 

Två grundläggande typer av licenser 

Exklusiv licens 

Exklusiv licens betyder att licenstagaren har ensamrätt att använda varumärket inom det område som licensen gäller.  
Som registrerad innehavare får du då inte själv använda varumärket för din egen kommersiella verksamhet eller licensiera ut det till någon annan än den som har den exklusiva licensen. 

Icke-exklusiv licens 

En icke exklusiv licens, är en så kallad enkel licens, vilket betyder att licensgivaren har fortsatt rätt att licensiera varumärket till andra som vill använda varumärket kommersiellt.

Avgifter för varumärke