Överlåta varumärket

Ett varumärke är en tillgång. Du kan sälja ditt varumärke till någon annan mot betalning och på så sätt tjäna pengar.

Ansöka om att bli ny innehavare 

Om du och en köpare har kommit överens om en försäljning och att köparen ska antecknas som ny innehavare av varumärket, ska du eller köparen skicka in en ansökan med tillhörande överlåtelseavtal till oss om att bli ny innehavare, så att vi kan göra en ändring i vårt varumärkesregister. 

Ansökan med e-tjänst

Använd vår e-tjänst för att ansöka om att bli ny innehavare. I den bifogar du en överlåtelsehandling som inskannad kopia, till exempel vår blankett ”Bekräftelse av överlåtelse” eller ett eget avtal.

Hämta PDF: Bekräftelse av överlåtelse (pdf 214 kB) 

Ansökan med blankett

Om du inte vill använda e-tjänsten kan ansökan göras med blankett som skickas med post. Använd då blanketten ”Ansökan om anteckning/förnyelse avseende registrerat varumärke” tillsammans med en överlåtelsehandling.

Hämta PDF: Ansökan om anteckning/förnyelse avseende registrerat varumärke (pdf 1 MB)

Hämta PDF: Bekräftelse av överlåtelse (pdf 214 kB) 

Våra blanketter innehåller alla de nödvändiga uppgifter vi behöver om överlåtelsen. Om du vill skicka in ett eget avtal så går det lika bra, om det innehåller alla uppgifter som vi behöver.

Överlåtelse av fler varumärken 

När överlåtelsen gäller flera ansökningar eller registreringar, kan du ange det på blanketten och bifoga en lista. Ansökningsavgiften ska betalas för varje varumärkesansökan eller registrering som ska överlåtas. 

Överlåtelsehandling på annat språk 

Om överlåtelsehandlingen inte är på svenska eller engelska kan vi begära att du skickar in en översättning som intygar att den stämmer överens med originalhandlingen. 

Överlåtelse vid konkurs eller likvidation 

Om överlåtaren har ingått i likvidation eller konkurs, är det bara konkursförvaltaren eller likvidatorn som får underteckna ett överlåtelseavtal i företagets namn. 

Gör en kontroll av innehavaren 

En överlåtelse som gjorts på rätt sätt är lagligt bindande även om handlingen inte är antecknad i vårt varumärkesregister. Det är därför viktigt att du noga kontrollerar att den som överlåter en ansökan eller registrering av ett varumärke till dig har rätt till det och är den rätta innehavaren av varumärket.

Tid till besked

Just nu tar det 3-4 månader innan du får återkoppling. Då får du ett mail eller brev som meddelar att överlåtelsen är registrerad eller så får du ett föreläggande.

Avgifter för varumärke