Pantsätta varumärket

Ett varumärke är en tillgång. Om du behöver låna pengar kan du pantsätta ditt varumärke. Personen eller företaget som lånar ut pengar till dig tar då varumärket som en säkerhet för ditt lån.

Riktlinjer för pantsättning 

  • Både fysiska och juridiska personer kan vara panthavare. 
  • Det måste vara en svensk eller internationell varumärkesregistrering/ansökan som gäller i Sverige. 

Ansökan om pantsättning 

Både varumärkesinnehavaren (pantupplåtaren) och panthavaren kan skicka in en ansökan om att registrera ett pantsättningsavtal. Du kan också använda tjänsten för att avregistrera ett pantsättningsavtal. 

Till registrering eller avregistrering av pantsättningsavtal

Blanketter för varumärke

Vid pantsättning av fler varumärken 

Om pantsättningsavtalet avser flera varumärken som har pantsatts, räcker det med att du skickar in en enda ansökan med tillhörande avtal. Du betalar för varje varumärke som ansökan avser. 

Vid avregistrering av pantsättningsavtal 

För att ett pantsättningsavtal ska kunna tas bort från varumärket, måste det med ansökan bifogas en handling som är undertecknad av behörig företrädare för panthavaren, där det framgår att panträtten har upphört. 
 
Skriv även på ansökningshandlingen vilket av dina pantsättningsavtal som har upphört, till exempel dess avtalsdatum. 

Bekräftelse på pantsättning 

När pantsättningen har blivit registrerad i varumärkesregistret skickar vi en bekräftelse på pantsättningen till den som skickat in ansökan.  

Panträtten, avtal och regler 

Panträtten kommer till genom att ett avtal om pantsättning registreras i vårt varumärkesregister. En pantsatt rätt till ett varumärke eller en varumärkesansökan kan du överlåta, pantsätta till annan långivare eller licensiera. 
 
En ny innehavare, panthavare eller licenstagare är bunden av pantsättningen på samma sätt som den som överlåter ett varumärke. 

Överlåtelse av pantsättningsavtal 

Ett registrerat pantsättningsavtal kan överlåtas till en ny panthavare som därefter kan registreras i vårt varumärkesregister. Avgiften är densamma som för en ansökan om registrering av ett nytt pantsättningsavtal.

Avgifter för varumärke