Bluffakturor och oseriösa erbjudanden

PRV beklagar djupt att bluffakturor förekommer. Vi uppmanar dig att vara uppmärksam och kontakta oss om du är tveksam.

PRV får regelbundet samtal från kunder gällande bluffakturor och andra oseriösa erbjudanden. Ofta handlar det om fakturor för domänadresser och varumärke som vår kund inte har registrerat. Ett annat vanligt förekommande erbjudande är möjligheten att få varumärket publicerat i en internationell publikation, exempelvis ”European Trademark Gazette”. Andra kunder har fått falska fakturor och falsk information som gäller patentärenden.

Vi beklagar detta och gör vad vi kan för att underlätta för dig som kund.

På PRV har vi alltid med följande i vår korrespondens med dig som kund:

Om du är osäker på om en skrivelse kommer från PRV, hör av dig till vår kundsupport på telefon 08-782 28 00.

Internationell publicering av varumärken

Att publicera sitt varumärke i en så kallad internationell publikation som exempelvis ”European Gazette” är bortkastade pengar eftersom en sådan publicering saknar rättsverkan. Inte sällan används en symbol som liknar EU-flaggan för att ge erbjudandet trovärdighet. Kostnaden ligger ofta runt 1000 Euro. Betala ALDRIG om du får en sådan faktura.
Om du är intresserad av att söka varumärke utanför Sveriges gränser bör du använda EU:s varumärkesmyndighet EUIPO, Madridprotokollet för internationell varumärkesregistrering alternativt vänder du dig direkt till respektive nationell varumärkesmyndighet.

Internationellt skydd

Europol har i samarbete med Europeiska unionens immaterialrättsbyrå (EUIPO), introducerat en handbok för att skydda sökande och ägare av immateriella rättigheter från oseriösa och vilseledande betalningsförfrågningar.

EUIPO:s handbok om bekämpning av vilseledande fakturor

Läs mer om vilseledande fakturor på EUIPOs webbplats

Oseriösa erbjudanden om att köpa domänadresser

Varumärkesinnehavare hör regelbundet av sig till PRV och berättar att de fått erbjudande från en domännamnsleverantör om att köpa en domänadress. Själva domännamnet brukar oftast vara identiskt med innehavarens eget varumärke eller firma. Den som erbjuder domänadressen till försäljning säger sig ha en annan kund som är intresserad av att köpa adressen men att de först vill erbjuda ”dig som berättigad innehavare” domännamnet.

Sådana här erbjudanden är i stort sett alltid oseriösa. Den som tar emot ett sådant bör i första hand undvika att svara alls. Om du senare får en faktura som säger att du köpt domännamnet kan det vara klokt att uttryckligen avvisa fakturan.

Det finns oändliga mängder med toppdomäner på internet att inte ens innehavare av globala varumärken har möjlighet att äga alla domännamn som innehåller något som är identiskt med deras varumärken.
Varumärkesinnehavare i Sverige bör i stället inrikta sig på att bevaka sådan användning av deras kännetecken som utgör varumärkesintrång här i Sverige. Det kan då röra sig om att webbplatsen under domännamnet innehåller marknadsföring som riktar sig till kunder i Sverige, budskapet är skrivet på svenska, priser anges i svenska kronor etcetera.

Bluffakturor om en extra registreringsavgift

Det pågår bedrägeriförsök med falska fakturor som utger sig för att ha EU:s varumärkesmyndighet EUIPO som avsändare. Därför vill vi varna våra kunder för att det kan komma likande falska fakturor som utger sig för att ha PRV som avsändare. Falska fakturor kan ha PRV:s logotyp och ge intryck av att komma från oss.

Om du får en faktura på avgift efter att du redan har betalat din ansökningsavgift, då är den falsk. PRV kräver ingen ytterligare avgift för att vi ska utföra själva registreringen.

Om du får en misstänkt bluffaktura, jämför alltid med våra avgifter.

PRV:s avgifter för varumärkesskydd

PRV:s avgifter för designskydd

PRV:s avgifter för patent

Förnya din varumärkesregistrering - PRV

Ytterligare råd från olika aktörer som jobbar med bluffakturor

Svensk handel har en varningslista. Konsumentverket driver Hallå konsument! och Polismyndigheten vägleder dig att:

  • Bestrida fakturan: Hallå konsument! och Svensk handel har information om hur man bestrider en felaktig faktura.
  • Anmäla företaget: Genom Konsumentverket eller Svensk handel.
  • Polisanmäla: Hos polisen eller genom en enkel vägledning hos Svensk handel.

Svensk handel - Hantera bluffaktura

Fakturabedrägeri | Polismyndigheten (polisen.se)

Bestrida faktura – så här gör du | Konsumentverket (hallakonsument.se)

Startsida | Anmäl till Konsumentverket