Avslag på varumärkesansökan

Om vi efter att du har svarat på ett föreläggande fortfarande tycker att det finns hinder mot att registrera varumärket avslår vi din ansökan. 

Delvis avslag 

Om hindret inte gäller alla varor och tjänster i din ansökan kan vi avslå den delvis. Det betyder att du fortfarande får en varumärkesregistrering, men inte för alla varor och tjänster du har ansökt om.

När vi delvis avslår en ansökan får den del som kan registreras vila tills avslagsbeslutet vunnit laga kraft. Vårt beslut om att registrera varumärket och att kungöra det för invändning får vänta tills hela ärendet är avgjort. 

Om du inte vill vänta tills hela ärendet är avgjort kan du dela upp din ansökan i flera. Då kan varumärket registreras utan att vänta för de varor eller tjänster där det inte finns några hinder. 

Vi tar ut en avgift för ansökan om delning. 

Avgifter

Överklaga avslag 

Överklagan ska göras inom två månader från beslutsdagen. Du ska ställa ditt överklagande till Patent- och marknadsdomstolen (PMD) men skicka det till PRV. Vi granskar beslutet igen och tar ställning till dina argument. 

Om vi står fast vid beslutet går överklagandet vidare till Patent- och marknadsdomstolen (PMD).  
 

Uppdaterad 2023-02-07