Avslag på varumärkesansökan

Om det efter att du har svarat på föreläggandet fortfarande finns hinder mot att registrera varumärket avslår vi din ansökan.  Föreläggandet är det brev där vi meddelar vad som gör att vi inte kan registrera ansökan.

Delvis avslag 

Om hindret inte gäller alla varor och tjänster i din ansökan kan vi avslå den delvis. Det betyder att ditt varumärke går att registrera, men inte för alla varor och tjänster du har ansökt om.

När vi delvis avslår en ansökan får den del som kan registreras vila tills avslagsbeslutet vunnit laga kraft. Vårt beslut om att registrera varumärket och att kungöra det (tillkännage det) för invändning får vänta tills hela ärendet är avgjort. 

Om du inte vill vänta tills hela ärendet är avgjort kan du dela upp din ansökan i flera. Då kan varumärket registreras utan att du behöver vänta på beslut på de varor eller tjänster där det finns hinder. 

Vi tar ut en avgift för ansökan om delning. 

Avgifter

Överklaga avslag 

Överklagan ska göras inom två månader från beslutsdagen. Du riktar ditt överklagande till Patent- och marknadsdomstolen (PMD) men skickar det till PRV. Vi kommer att titta på ditt ärende en gång till och se över de argument du har.

Om vi står fast vid beslutet skickar vi ditt överklagande vidare till PMD.