Avskrivning av varumärkesansökan

Om du inte svarar på ditt föreläggande inom den bestämda tiden kan PRV avskriva din ansökan. Med föreläggande menas det brev där vi meddelar vad som gör att vi inte kan registrera ansökan.

Om din ansökan blir avskriven, men du rättar till bristerna och betalar en återupptagningsavgift senast två månader efter att svarstiden har gått ut kan vi ta upp handläggningen igen.

Avgifter

Överklaga avskrivning

Om du tycker att PRV har gjort fel när vi avskrev ansökan kan du överklaga beslutet i stället för att begära återupptagning. Genom överklagandet prövas inte själva registreringsansökan och eventuella hinder igen, utan om PRV har haft laglig rätt för avskrivningsbeslutet. 

Överklagan ska göras inom två månader från beslutsdagen. Du riktar ditt överklagande till Patent- och marknadsdomstolen (PMD) men skickar det till PRV. Vi kommer att titta på ditt ärende en gång till och se över de argument du har. Om vi står fast vid beslutet skickar vi ditt överklagande vidare till PMD.