Avskrivning av varumärkesansökan

Om du inte svarar på ditt föreläggande inom den bestämda tiden kan PRV avskriva din ansökan.

Om du rättar till bristerna och betalar en återupptagningsavgift senast två månader efter att svarstiden har gått ut kan vi ta upp handläggningen igen.

Avgifter

Överklaga avskrivning

Om du tycker att PRV har gjort fel när vi avskrev ansökan kan du överklaga beslutet istället för att begära återupptagning. Överklagandet prövar inte själva registreringsansökan, utan om PRV har haft laglig rätt för avskrivningsbeslutet. 

Överklagan ska göras inom två månader från beslutsdagen. Du ska ställa ditt överklagande till Patent- och marknadsdomstolen (PMD) men skicka det till PRV. Vi granskar beslutet igen och tar ställning till dina argument. Om vi står fast vid beslutet går överklagandet vidare till Patent- och marknadsdomstolen (PMD).  

Uppdaterad 2023-02-07