Registreringskrav för varumärke

När du ansöker om registrering av ett varumärke måste vissa krav vara uppfyllda för att varumärket ska gå att registrera. Här är en sammanfattning av några av dessa krav.