Skydda ditt företag från piratkopiering

Piratkopiering kan drabba alla företag som producerar och säljer varor. Ju mer framgångsrik du är som företagare, desto större är risken att någon kopierar dina produkter.

För dig som företagare är det viktigt att veta vad du kan göra för att bekämpa piratkopiering tillsammans med Tullverket, Polisen och andra myndigheter. 

Problematiken med piratkopiering kan delas in i tre kategorier:

  • Ekonomisk förlust
  • Produktsäkerhet
  • Skyddet av rättigheter för den som utvecklat och/eller producerar varan eller tjänsten

Rättigheter

Innovationer skyddas av immateriella rättigheter av en anledning. Många uppfinnare och skapare investerar mycket tid och resurser på att förverkliga sina visioner. Ofta kan processen från idé till färdig produkt vara lång och inte sällan kantad av år av forskning, låtskrivande eller annat skapande.

Att en upphovsrättsperson därför själv ska kunna bestämma över sitt verk är en belöning för det arbete som lagts ner. Den som innehar de ekonomiska rättigheterna till ett verk är den som också beslutar om, och på vilket sätt, verket får användas och spridas. Det kan röra sig om ifall en låt får användas i en reklamfilm, en novell får publiceras i en novellsamling eller om ett foto får användas till en affisch.

I Sverige uppkommer upphovsrätten automatiskt i samband med att ett verk skapas och är inte något som går att ansöka om.

Hur skyddar du dig som företagare?

Börja med att registrera dina immateriella rättigheter – till exempel ditt varumärke, ett patent eller din design.

Om du ska exportera eller producera dina produkter utomlands bör du registrera dina immateriella rättigheter i de aktuella länderna. Har du verksamhet i flera EU-länder kan det vara praktiskt att söka skydd i hela EU.

EU-ansökan för varumärke hos EUIPO (extern webbplats)

EU-ansökan för design hos EUIPO (extern webbplats)

Ansökan om ingripande – agera på misstänkta piratkopior

Om du som företagare har registrerade och gällande immateriella rättigheter bör du i förebyggande syfte lämna in en ”ansökan om ingripande” till Tullverket. Men hjälp av informationen du lämnar som rättighetsinnehavare kan tullen lättare identifiera och stoppa misstänkta intrångsvaror som importeras, exporteras eller passerar genom landet.

Ansökan om ingripande, EU (extern webbplats)

Ansökan är kostnadsfri men som rättighetsinnehavare kan du komma att behöva betala för lagring och förstöring av beslagtagna produkter.

Har du gjort en ansökan om ingripande och tullen stöter på misstänkt gods kan tullen kontakta dig för direkt handläggning.

Finns det ingen ansökan måste tullen först nå dig för att du ska lämna in en sådan – komplett med underteckning av firmatecknaren – innan ärendet kan handläggas. Går det för lång tid innan all formalia är klar kan de misstänkt piratkopierade varorna behöva släppas.

Läs mer på Tullverkets webbplats (extern webbplats)

Användbara databaser

Det finns flera omfattande databaser som europeiska myndigheter använder för att identifiera piratkopierade varor:

När du lämnar in en ansökan om ingripande till Tullverket uppdateras EU-kommissionens databas (COPIS) med dina uppgifter.

Databasen Enforcement Database, EDB, används av alla tullmyndigheter, Europol och flertalet polismyndigheter. I den kan du online och kostnadsfritt registrera ett konto och lämna uppgifter om dina produkter – till exempel logistik, bilder och kontaktuppgifter. Det underlättar för anslutna myndigheter att skydda dina produkter mot piratkopiering.  

Via EDB kan du kommunicera med tull- och polismyndigheter på svenska och materialet du laddar upp översätts till EU:s alla officiella språk. Du kan också välja vilken del av din information som ska vara tillgänglig för de olika myndigheterna.

Här ansöker du om ett konto, EUIPO (extern webbplats)

Nationellt och internationellt samarbete

Piratkopiering är ett internationellt fenomen och PRV arbetar aktivt tillsammans med EU:s varumärkesmyndighet EUIPO, EU-kommissionen och WIPO med att hjälpa företag som agerar globalt.

PRV ingår också i ett nationellt nätverk mot piratkopiering med Tullverket, Polisen, Åklagarmyndigheten, Läkemedelverket och Konsument Europa. Tillsammans arbetar vi med informationsspridning och hjälp till företagare.

Nationellt nätverk mot piratkopiering

Begreppet piratkopiering

Piratkopiering är en svensk förenkling av engelskans uttryck Counterfeiting and Piracy. Att använda den fullständiga översättningen plagiering och otillåten användning av upphovsrättsskyddat material blir för långt i många sammanhang.

PRV använder därför uttrycket piratkopiering som samlingsbegrepp för all otillåten användning av olika immaterialrätter (till exempel varumärke eller upphovsrätt).

När vi kommunicerar piratkopiering som rör fysiska produkter handlar det om plagiat. I alla andra sammanhang menas otillåten användning av upphovsrättsskyddat material.