Stort kullager.
Kullager | Varumärke | Patent

SKF försvarar sitt varumärke med egen kraft

Med ett aktiekapital på 100 000 kronor lämnade SKF in sin första patentansökan till PRV redan 1907. I dag är koncernen ett globalt imperium av kullager, tätningar och totalt fler än 300 000 olika produkter. För att försvara sitt starka varumärke driver de ett unikt och världsomspännande anti-förfalskningsarbete.

Kullagret är en i grunden relativt simpel innovation, som finns i mer eller mindre alla maskiner och apparater som snurrar på något sätt. Fläktar, elvispar och eltandborstar – flygplansmotorer, tunnelbanevagnar och elkraftverk. SKF:s produktflora rymmer i dag fler än 300 000 olika artiklar – och förfalskningarna av desamma sprids, världen över. Men med en noggrann varumärkesstrategi och varumärkesregistreringar hos såväl PRV (Patent- och registreringsverket) som i andra länder kan SKF sätta hårt mot hårt mot förfalskarna.

Tina Åström, SKF– En viktig del av vårt arbete är upplysning, genom utbildningar, media och andra kanaler. Ett falskt lager är väldigt likt ett äkta till utseendet, och förpackas i kartonger märkta med SKF:s logotyp. Men de säljs ändå för priser nära de äkta varornas, så det är lätt att bli lurad, berättar Tina Åström, Director Group Brand Protection, som leder SKF:s globala anti-förfalskningsarbete.

Med en personalstyrka på tolv personer, spridda över tre kontinenter, arbetar hennes team såväl strategiskt som operativt för att förhindra att förfalskningar av företagets produkter når marknaden. Det som gör deras arbete unikt är att de knappast sköter det från skrivbordsstolarna.

– Vi har nära samarbeten med myndigheter världen över och är noga med att alltid vara med på plats och delta i tillslag och razzior. Jag kom själv nyligen hem från södra Tyskland där vi beslagtog tre ton falska lager, berättar Tina Åström.

PRV: Skydda dig mot piratkopiering

  • Se till att ha dina immateriella tillgångar registrerade i alla länder där du säljer, producerar eller har för avsikt att expandera till.
  • Om du blir utsatt för ett intrång där någon kopierat din produkt ska du göra en polisanmälan.
  • Se till att dokumentera datum, produkt, plats, pris och vem som marknadsför varan.

En säkerhetsrisk som urholkar varumärket

Det är framför allt skillnaden i kvalitet som särskiljer förfalskningarna från äkta lager. Genom att förpacka det billigaste tillgängliga standardlagret från en annan leverantör i SKF-märkta förpackningar kan förfalskarna lura köpare som inte har möjlighet att göra en noggrannare kontroll.

En lägre kvalitet än utlovat leder i sin tur inte bara till missnöjda kunder och ett försvagat varumärke för SKF:s räkning – de orsakar även ekonomiska förluster för slutkunderna i och med en kortare livslängd och betydligt fler produktionsstopp i exempelvis industrier. Dessutom utgör de en stor säkerhetsrisk och bidrar till höga samhällskostnader.

– Jag har bland annat sett helikoptertillverkare och företag som tillverkar sjukhusutrustning köpa förfalskade precisionslager, något som skulle kunna få oerhört tragiska konsekvenser. Som tur var upptäcktes det innan produkterna började användas, säger Tina Åström.

Vinsterna är större än ett intakt varumärke

Anti-förfalskningsarbetet går till stor del att motivera med välvilja och en känsla av samhällsansvar – men de positiva effekterna för SKF är betydligt större än så. Samtliga medarbetare inom Group Brand Protection har en affärsbakgrund inom koncernen och vet det ekonomiska värdet som kommer av att skydda SKF:s starka varumärke.

– Det här är rakt igenom lönsamt för oss. Enkelt räknat får vi för varje krona vi investerar i att få bort förfalskningar från marknaden fyra kronor tillbaka. Alla som har köpt ett förfalskat lager av misstag har bevisligen behovet av ett äkta.

Med en egenutvecklad app låter SKF återförsäljare och kunder skicka in bilder på lager de misstänker kan vara förfalskade. Visar sig så vara fallet blir de istället erbjudna att köpa äkta produkter – och på så vis har helt ny kund både identifierats och etablerats kontakt med.

– De immateriella tillgångarna är livsviktiga för SKF – och egentligen för vilket företag som helst. Såväl varumärket som företagskulturen är saker som inte går att kvantifiera eller sätta ett värde på, men som betyder oerhört mycket, säger Tina Åström.

Intervjun gjordes 2017.

Testa ditt företag

I testet får du hjälp att hitta dina immateriella tillgångar:

Testa ditt företag

PRV-skolan online för dig som vill veta mer

Vad behövs för att jag ska få ett varumärkes- eller designskydd? Vad innebär det att ha ett patent? Och vad krävs för att något ska ha upphovsrätt? I PRV-skolan får du kunskap om immateriella tillgångar och rättigheter, tillsammans med intressanta exempel från verkligheten

Till PRV-skolan online