En man i kavaj och skjorta står lutad mot ett stort kullager. I bakgrunden  syns SKF-loggan.
Johan Bravert, chef för varumärkesskydd på koncernnivå på SKF. Foto: SKF
Kullager | Varumärke | Patent

SKF – skyddar kunden mot piratkopiering

Ett piratkopierat kullager kan få förödande konsekvenser om det hamnar i till exempel ett tåg eller en hiss. För att skydda sina kunder mot falska produkter, och bevara sitt starka varumärke, bedriver SKF ett unikt och världsomspännande anti-förfalskningsarbete.

SKF fokuserar på att skydda sina kunder mot förfalskade produkter som inte lever upp till den höga kvalité som ett kullager behöver ha för att fungera som det ska.

– Vi har valt ett annorlunda angreppssätt. Vår högsta prioritet är att skydda kunden från förfalskade produkter, snarare än att sätta dit den som tillverkar eller säljer piratkopior, berättar Johan Bravert, chef för varumärkesskydd på koncernnivå på SKF.

Till sin hjälp har SKF en app där kunden kan fotografera sin produkt eller scanna en QR-kod och få grönt eller rött ljus beroende på om produkten är äkta eller inte.

– Vi vill öka kunskapen om att det finns falska produkter på marknaden och att det finns risker med att använda dem. Till skillnad från andra produkter som till exempel väskor och kläder där konsumenterna ibland köper en vara trots att de är väl medvetna om att det är en piratkopia, tror våra kunder att de köper och använder en äkta SKF-produkt, berättar Johan.

Falska produkter säljs till normalt marknadspris

I många fall är priset en tydlig varningssignal för att det kan röra sig om en piratkopia. Verkar priset för bra för att vara sant är det ofta så. Men när det gäller industriprodukter som SKF:s kullager kan det vara precis tvärtom.

– Kunderna är ute efter funktionen i produkten. De vill ha den bästa kvaliteten och är beredda att betala för det. Falska produkter säljs till normalt marknadspris. Det har till och med hänt att falska produkter har sålts till 30 procent högre pris. Vi tillhör en konservativ bransch där kunder vet vad en produkt kostar, och om den plötsligt skulle vara ute på marknaden till halva priset skulle de reagera, berättar Johan.

Enligt Johan är det bästa sättet att skydda sig mot falska produkter därför att köpa via någon av SKF:s återförsäljare.

– Utgångsläget är att kunden vill ha en äkta produkt, men att de får en falsk för att de vänder sig till fel leverantör. Därför fokuserar vi på att hjälpa våra kunder genom att tala om var de ska handla för att undvika falska produkter, berättar han.

Tätt samarbete med polis och åklagare

SKF samarbetar också tätt med rättsväsendet och är alltid med när polis eller åklagare gör razzior mot fabriker som tillverkar falska produkter eller tillslag mot dem som säljer de falska produkterna. Att vara med vid dessa tillfällen och sedan berätta om dem är också en metod för att öka medvetenheten bland kunderna om att det förekommer förfalskningar.

– Vi polisanmäler och hjälper självklart till genom att till exempel verifiera äkthet och vittna i domstol. Men vår drivkraft handlar om att få bort falska varor från marknaden snarare än att straffa dem som piratkopierar. Vårt fokus är primärt att skydda våra kunder. Om det sedan blir böter och fängelse för förfalskarna är det bara en bonus, förklarar Johan Bravert.

Johans tips på vad du kan göra för att undvika att bli piratkopierad

  • Underskatta inte problemet med förfalskningar. Det är ett större och vanligare problem än man kanske tror. De som förfalskar är oerhört skickliga på att piratkopiera. Även om man har en produkt med komplicerad teknik så är det i sig ingen garanti för att man kommer undan piratkopiering.
  • Ha kontroll på din leveranskedja. Tillverka om möjligt allt själv. Fundera annars på hur du håller koll på de fabriker som tillverkar dina produkter. Det är viktigt att inte vara naiv och tro att ett avtal är en garanti för att inget brott kommer att begås.
  • Hitta en metod för att verifiera att dina produkter är äkta. Det kan till exempel handla om att bygga upp ett referensbibliotek för alla dina produkter.

Intervjun gjordes 2023.

Testa ditt företag

I testet får du hjälp att hitta dina immateriella tillgångar:

Testa ditt företag

PRV-skolan online för dig som vill veta mer

Vad behövs för att jag ska få ett varumärkes- eller designskydd? Vad innebär det att ha ett patent? Och vad krävs för att något ska ha upphovsrätt? I PRV-skolan får du kunskap om immateriella tillgångar och rättigheter, tillsammans med intressanta exempel från verkligheten

Till PRV-skolan online