Vårda dina tillgångar

Om någon utan tillåtelse använder din uppfinning, din design, ditt varumärke eller ditt upphovsrättsskyddade verk så kan det vara ett intrång i din rättighet. Du måste också se till att inte göra intrång på någon annans rättighet.

Du ansöker om patent för din uppfinning och skydd av ditt varumärke eller din design hos PRV. Om din ansökan blir godkänd får du en registrerad ensamrätt.

Upphovsrätten uppstår automatiskt när verket skapas, till exempel när du skriver en text eller kodar ett datorprogram. Du behöver alltså inte ansöka om den.

Stoppa otillåten användning 

Ofta sker intrång av okunskap. Börja med att kontakta den som du anser har gjort intrång och berätta att du har ensamrätten.

Om någon medvetet begår intrång kan du anmäla brottet till Polisen.

Du kan också på egen hand vända dig till Patent- och marknadsdomstolen, PMD.

Olika sorters intrång

Patentintrång 

Att använda någon annans patenterade uppfinning utan tillstånd är ett patentintrång, enligt Patentlagen.

Ett exempel: En verksamhet säljer produkter som inte direkt gör patentintrång. Däremot är det uppenbart att produkterna ska användas tillsammans med en patenterad uppfinning.

Patentlagen på riksdagens webbplats (extern webbplats)

Varumärkesintrång

Om ett varumärke är skyddat för en vara eller tjänst så får ingen använda ett identiskt eller liknande märke för samma eller liknande varor och tjänster. Gör man det kan det innebära att man begår ett varumärkesintrång, enligt Varumärkeslagen.

Det kan även innebära varumärkesintrång om ett nytt varumärke skadar ett varumärke som är känt sedan länge.

Varumärkeslagen på riksdagens webbplats (extern webbplats)

Designintrång

I Mönsterskyddslagen står att om en produkts design är skyddad får ingen annan använda den eller en design som är mycket lik, utan tillåtelse. Gör man det kan det innebära att man begår mönsterintrång, det kallas även designintrång.

Mönsterskyddslagen på riksdagens webbplats (extern webbplats)

Upphovsrättsintrång

Den som har skapat ett verk har rätt att bestämma över det och hur det används, det står i Lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Om någon använder ett verk utan tillåtelse så kan det innebära att personen begår ett upphovsrättsintrång.