Skydda dig mot intrång

Ett intrång kan bero på okunskap. Ett effektivt sätt att skydda sig mot intrång är att märka sin produkt.

Märkning visar att du har ensamrätt

I Sverige finns inget krav på märkning. Om du har ett registrerat varumärke kan du sätta symbolen ® efter varumärket för att upplysa andra om att du har ensamrätten.

Har du en upphovsrätt kan du markera ditt verk med märkningen ©. Symbolen står för copyright.

Är du innehavare av ett patent eller designskydd kan du märka din produkt med patent- eller designnumret.

En märkning kan även fungera som bevis vid en rättsprocess, om den som gjort intrånget hävdar att den inte kände till din ensamrätt.

Reglerna för märkning i marknadsföring skiljer sig åt mellan olika länder och det är viktigt att ta reda på vad som gäller i det land du säljer dina varor eller tjänster.

Ansök hos Tullverket om ingripande

Du som har ett patent, rättighet till ett varumärke, en design eller upphovsrätt kan ansöka hos Tullverket om ett ingripande. Det innebär att Tullverket kan agera och stoppa varor som kommer från länder utanför EU och som misstänks vara förfalskade. Du kan välja om din ansökan ska gälla inom Sverige eller hela EU. Den kan också vara begränsad till vissa EU-länder.

Tullverket kan även på eget initiativ göra ingripanden mot misstänkta varor. De kan även stoppa post och paket som de misstänker innehåller piratkopior. När Tullverket har stoppat en misstänkt vara kontaktar de dig och du får bedöma om det har skett ett intrång eller inte. Du får i så fall göra en skriftlig motivering till varför du anser att varan är förfalskad. Tullverket tar därefter ställning till om de ska göra ett ingripande.

Den som blivit utsatt för intrång kan inleda en process i domstol mot importören. En annan möjlighet är att importören går med på att varan förstörs och betalar ett skadestånd till den som har ensamrätt.

Tullverket har mer information om hur de kan hjälpa dig att motverka intrång.

Tullverket (extern webbplats)

Bevaka dina konkurrenter

Det är alltid bra att bevaka dina konkurrenter och hålla uppsikt över deras ansökningar om registreringar av varumärke, patent eller design, så att de inte gör intrång på dina rättigheter.

Då har du möjlighet att invända mot ett patent, ett varumärke eller en design som du inte tycker borde beviljas.

PRV har flera databaser där du kan söka efter registrerade rättigheter.

Tillgängliga databaser hos PRV

Flera aktörer på marknaden erbjuder tjänster, där du får professionell hjälp med bevakning, bransch- och konkurrentanalys. Även PRV har konsulttjänster som du beställer mot betalning.

PRV konsulttjänster

Om någon gör intrång på din rättighet

Om du tycker att det sker intrång i din ensamrätt kan du förhandla fram en lösning med motparten eller inleda en rättsprocess. Att begå intrång kan vara brottsligt och leda till skadestånd eller straff.

Skicka ett brev

Ta kontakt med den som begår intrånget och upplys om att du har ensamrätten. Skicka ett brev där du sakligt beskriver vilka rättigheter du har, till exempel med varumärkesnummer och patentnummer. Berätta varför du tycker att personen gör intrång. Skulle intrånget ändå fortsätta, kan du med hjälp av brevet i framtiden visa, att den som begått intrånget känt till det men ändå fortsatt att använda din ensamrätt.

Licens

Du kan upprätta ett licensavtal med den som gör intrång. Det innebär att du ger en person eller ett företag tillstånd att använda din rättighet, mot att du får en licensavgift för att de använder den. Licensavgiften kan vara ett fast återkommande belopp eller en engångssumma. Det kan vara bra att ta juridisk hjälp, så att allt nödvändigt kommer med i licensavtalet.

Tvister och straff

Om någon med uppsåt gör intrång i en immateriell rättighet kan det leda till böter eller fängelse i högst två år.

Det är desto vanligare att det utdöms vitesförbud. Det är ett förbud mot att fortsätta med intrånget. Om förbudet överträds måste den som gör det betala en fastställd vitesavgift.

Reglerna kring vitesförbud är snarlika vare sig det rör sig om varumärke, patent, mönster eller upphovsrätt.

Om du stämmer någon för intrång kan du riskera att motparten kan hävda att din rättighet är ogiltig. Därför är det viktigt att du är säker på din sak innan du stämmer någon för intrång.

Begära att en immateriell rättighet hävs

Om en person eller ett företag har en rättighet som du tycker gör intrång i din, finns det möjlighet att begära att den rättigheten ogiltigförklaras och hävs av Patent- och marknadsdomstolen (PMD) eller av Patent- och registreringsverket (PRV). Vart du ska vända dig kan bero på om det rör sig om ett patent, design eller varumärke. Gäller det ett europeiskt patent ska du normalt vända dig till den enhetliga patentdomstolen, UPC. Upphovsrätter kan inte hävas.

För att en rätt ska kunna hävas måste det göras i enlighet med lagtexten, där de olika anledningarna till ogiltighet är beskrivna.

Skadestånd

Den som med uppsåt eller av oaktsamhet gör intrång ska betala skadestånd. Skadeståndet delas upp i två delar:

  1. Skälig ersättning för utnyttjande
  2. Ytterligare skada som intrånget medfört