Nationellt samarbete

PRV samarbetar med många olika myndigheter och aktörer i näringslivet i särskilda tidsbegränsade projekt eller för långsiktiga ändamål. Här lyfter vi fram några av dessa samarbeten.

Myndighetssamarbetet Starta och driva företag

Myndigheternas arbete för att förenkla för Sveriges företagare fortsätter. Samarbetet förenklar för företagare och effektiviserar myndigheternas arbete med information och service till företagare. Samarbetet består av att vi tar fram produkter och service i samverkan;

  • Verksamt.se
  • Starta företag-dagen
  • Starta företag-broschyren

Verksamt.se (extern webbplats)

Nätverket mot piratkopiering

De statliga myndigheterna Patent- och registreringsverket, Bolagsverket, Konsumentverket/Konsument Europa, Läkemedelsverket, Polisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten har gemensamt enats om arbeta för att lyfta frågorna om piratkopiering.

Piratkopiering är ett problem som vuxit i takt med att handel med varor och tjänster internationaliserats. Handel över internet har bidragit men piratkopior förekommer även i den mer traditionella handeln. Frågan om piratkopior kan delas in i två huvudsakliga grupper av argument: dels frågor om produktsäkerhet, dels frågor om skyddet av rättigheter för den som utvecklat och/eller producerar varan eller tjänsten.

De deltagande myndigheterna har olika uppdrag och därmed olika utgångspunkter kring frågan, vilket är en viktig förutsättning för arbetet. Varje myndighet svarar därför enbart för sitt eget uppdrag. Nätverket har ett kompetenshöjande syfte för de delaktiga myndigheterna.

Rörlighet i staten

Rörlighet i staten är ett samarbetsprojekt mellan tio myndigheter och Näringsdepartementet. Projektets vision är att med gränslös utveckling göra staten till Sveriges bästa arbetsplats.

Rörlighet i staten (extern webbplats)