Styrdokument

PRV är en statlig myndighet som hör till Klimat- och näringslivsdepartementet

Alla myndigheter ska garantera svensk rättssäkerhet genom gällande lagar. Varje myndighet styrs av regeringen genom en instruktion och genom årliga regleringsbrev. Myndigheterna ska se till att de lagar som riksdag och regering har beslutat om blir verklighet. Regeringen kan också ge en myndighet övriga uppdrag när som helst under året. Varje myndighet hör till ett departement, Patent- och registre­rings­verket hör till Klimat- och näringslivsdepartementet . 

Ledning och styrning av PRV:s verksamhet och processer utgår från Kvalitetsledning, ISO 9001:2015. Styrmodellen PDCA (Plan, Do, Check, Act) tillämpas i enlighet med statens ekonomistyrningsmodell. I PRV:s Strategi 2023 formuleras den utvecklingsriktning myndigheten strävar mot.

Regleringsbrev

Regleringsbrev 2023 (pdf 105 kB)

Förordningar

Förordning med instruktion för PRV, 2007:1111, Riksdagen (extern webbplats)

Myndighetsförordning, 2007:515, Riksdagen (extern webbplats)

Kvalitetspolicy

Här kan du läsa mer om PRV:s kvalitetspolicy