PRV:s författningssamling

PRV:s författningssamling (PRVFS) innehåller föreskrifter som vi har fått regeringens tillåtelse att utfärda.

Föreskrifterna i PRVFS kompletterar bestämmelser i lagar och förordningar som gäller PRV:s verksamhetsområden.

Så här presenteras författningssamlingen

I avdelning A finns alla gällande författningar i PRVFS. Avdelning A utgör PRV:s regelförteckning enligt 18 c § författningssamlingsförordningen (1976:725).

Underavdelning A 1 omfattar alla gällande grundförfattningar. Författningarna presenteras på samma sätt som de ser ut i den tryckta utgåva som publicerats. Texterna är inte konsoliderade, dvs. ändringar som gjorts senare är inte införda men i förekommande fall finns länkar till ändringsförfattningar i underavdelning A 2.

I avdelning B finns beslutade författningar som ännu inte trätt i kraft.
I avdelning C finns upphävda författningar. Förteckningen tar upp författningar som har upphävts år 2003 och senare.
PRV har inte utfärdat några allmänna råd.

Upplysning om autentisk textversion

PRV är noga med att författningstexterna korrekt återger innehållet i den tryckta utgåvan av PRVFS. Om det ändå skulle förekomma avvikelser är det den tryckta versionen som gäller.

Avdelningar i författningssamlingen

Avdelning A 1: Gällande grundförfattningar

Avdelning A 2: Gällande ändringsförfattningar

Avdelning B: Beslutade författningar som ännu inte trätt i kraft

Avdelning C: Upphävda författningar