Avdelning A1 - Gällande grundförfattningar

Samtliga pdf-dokument på denna sida öppnas i nytt fönster.

2024:1, P:135
Patent- och registreringsverkets (PRV) föreskrifter om avgifter i PRV:s verksamhet som internationell myndighet enligt konventionen om patentsamarbete.
Bemyndiganden:
a) 3 § förordningen (1978:218) om Patent- och registreringsverkets verksamhet som internationell myndighet enligt konventionen om patentsamarbete
b) 52 § fjärde stycket patentkungörelsen (1967:838)

2023:6, P:133
Patent- och registreringsverkets (PRV) tillkännagivande om avgifter i verkets funktion som mottagande myndighet och myndighet för internationell förberedande patenterbarhetsprövning enligt konventionen om patentsamarbete.
Bemyndigande: Regel 15.2 d och regel 57.2.e i tillämpningsföreskrifterna till konventionen om patentsamarbete (PCT).

2023:5, V:13
Patent- och registreringsverkets föreskrifter om avgifter för bevis rörande varumärkesansökningar och registrerade varumärken.
Bemyndigande: regleringsbrev

2023:1, M:11
Patent- och registreringsverkets (PRV) föreskrifter om delvis upphävande av PRV:s Föreskrifter för ansökan om mönsterskydd (PRVFS 1977:1 M:1).

2020:2, T:01
Med stöd av 5 § förordningen (2016:978) om tillsyn över kollektiv förvaltning av upphovsrätt.

2018:8, V:12
Patent och registreringsverkets (PRV) föreskrifter om ansökningsförfarandet, återgivning av varumärken samt invändningsförfarandet;
Bemyndigande: 3 kap. 6 och 8 §§ varumärkesförordningen (2011:594)

2018:7, V:11
Patent- och registreringsverkets (PRV) föreskrifter om elektronisk överföring och undertecknande i varumärkesärenden.
Bemyndigande: 2 kap. 2 § varumärkesförordningen (2011:594)

2011:1, V:8
Patent- och registreringsverkets (PRV) föreskrift om upphävande av föreskrift (PRVFS 1986:1, V:3) om klassindelning av varor och tjänster vid registrering av varumärken;
Bemyndigande: 16 § varumärkeslagen (1960:644).

2009:11, M:10
Patent- och registreringsverkets föreskrifter om avgifter för olika slags bevis rörande mönsteransökningar och registrerade mönster.
Bemyndigande: regleringsbrev

2009:9, P:81
Patent- och registreringsverkets föreskrifter om avgifter för olika slags bevis rörande patentansökningar och meddelade patent.
Bemyndigande: regleringsbrev

2008:4, P:71
Patent- och registreringsverkets (PRV) föreskrifter om elektronisk patentansökan.
Bemyndigande: 2 a § patentkungörelsen (1967:838).

2004:4, B:17
Patent- och registreringsverkets föreskrifter om upphävande av föreskrifter på bolagsavdelningens område.

1997:1, P:32
Patent- och registreringsverkets föreskrifter med patentbestämmelser
Bemyndigande: 3, 4, 26, 30, 33, 37 och 57 §§ patentkungörelsen (1967:838) 
1997:3, P:34 Ändr. 4, 15, 22, 24, 27 §§
1998:4, P:38 Ändr. 7 §
1999:3, P:41 Ändr. 44, 47, 48 §§
2000:7, P:43 Ändr. 31, 32, 48 §§
2003:4, P:55 Ändr. 49, 52, 54 §§
2005:1, P:57 Ändr. 46, 47, 48, 49, 54 §§
2006:3, P:60 Omtryck
2007:2,P:63 Omtryck
2007:4, P:65 Ändr. 16 §

Läs Patentbestämmelserna, PRVFS 1997:1, P:32, med införda ändringar t.o.m. 2022:3, P:127

1989:1, M:6
Patent- och registreringsverkets föreskrifter om indelning av mönster i klasser och underklasser
Bemyndigande: 32 § mönsterskyddsförordningen (1970:486) 
1994:4, M:9 Ändr. bilaga 

1977:2, M:2
Patent- och registreringsverkets föreskrifter om handläggningen av mönsterskyddsärenden (Rubriken i lydelse enligt PRVFS 1986:2, M:5)
Bemyndigande: 38 § mönsterskyddsförordningen (1970:486) 
1986:2, M:5 Ändr. Författningsrubrik och ingress

1977: 1, M:1
Patent- och registreringsverkets kungörelse om närmare föreskrifter för ansökan om mönsterskydd.
Bemyndigande: 38 § mönsterskyddsförordningen (1970:486)