Avdelning A2 - Gällande ändringsförfattningar

Samtliga pdf-dokument på denna sida öppnas i nytt fönster.

2022:3, P:127
Föreskrifter om ändring i Patent- och registreringsverkets (PRV) föreskrifter (PRVFS 1997:1, P:32) med patentbestämmelser.

2023:2, M:12
Patent- och registreringsverkets föreskrifter om avgifter för olika slags bevis rörande mönsteransökningar och registrerade mönster.
Bemyndigande: regleringsbrev

2015:3, P:103
Föreskrifter om ändring i Patent- och registreringsverkets (PRV) föreskrifter (PRVFS 1997:1, P:32) med patentbestämmelser.
Bemyndiganden: 30, 33, 36b och 37 §§ patentkungörelsen (1967:838).

Ändr 53 §

2014:1, P:96
Föreskrifter om ändring i Patent- och registreringsverkets (PRV) föreskrifter (PRVFS 1997:1, P:32) med patentbestämmelser.
Bemyndiganden: 30, 33, 36b och 37 §§ patentkungörelsen (1967:838).

Ändr 4, 36, 37, 39, 40, 45 a, 47, 48, 50, 51 och 53 §§
Nya 40 a, 47 a och 55 a §§
Upphör 58 §

2007:4, P:65
Föreskrifter om ändring i Patent- och registreringsverkets (PRV) föreskrifter (PRVFS 1997:1, P:32) med patentbestämmelser.
Bemyndiganden: 37 § patentkungörelsen (1967:838)

Ändr. 16 §

2007:2, P:63
Föreskrifter om ändring i Patent- och registreringsverkets (PRV) föreskrifter (PRVFS 1997:1, P:32) med patentbestämmelser.
Bemyndiganden: 30, 33, 36b och 37 §§ patentkungörelsen (1967:838)

Ändr 2, 31, 32, 36, 38, 44, 47-49, 55 och 56 §§
Nya 45a, 60 och 61 §§ och ny rubrik närmast före 45a §
Omtryck

2006:3, P:60
Föreskrifter om ändring i Patent- och registreringsverkets (PRV) föreskrifter (PRVFS 1997:1, P:32) med patentbestämmelser.
Bemyndiganden: 30 och 37 §§ patentkungörelsen (1967:838)

Omnumrering av 50-53 §§ till 53-56 §§
Ändr. 4, 7, 23, 46-49 §§ och rubr. till kap. 5
Nya 50-52 och 57-59 §§ och nya rubriker närmast före 46, 47, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57 §§
Omtryck

2005:1, P 57
Föreskrifter om ändring i Patent- och registreringsverkets (PRV) föreskrifter (PRVFS 1997:1, P:32) med patentbestämmelser.
Bemyndigande: 30 § patentkungörelsen (1967:838)

Ändr. 46, 47, 48, 49, 54 §§

2003:4, P 55
Föreskrifter om ändring i Patent- och registreringsverkets (PRV) föreskrifter (PRVFS 1997:1, P:32) med patentbestämmelser.
Bemyndigande: 30 § patentkungörelsen (1967:838)

Ändr. 49, 52, 54 §§

2000:7, P:43
Föreskrifter om ändring i Patent och registreringsverkets (PRV) föreskrifter (PRVFS 1997:1, P:32) med patentbestämmelser.
Bemyndigande: 12, 30 och 37 §§ patentkungörelsen (1967:838)

Ändr. 31, 32, 48 §§

1999:3, P:41
Patent- och registreringsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter (PRVFS 1997:1, P:32) med patentbestämmelser.
Bemyndigande: 30 och 37 §§ patentkungörelsen (1967:838)

Ändr. 44, 47, 48 §§

1998:4, P:38
Patent- och registreringsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter (PRVFS 1997:1, P:32) med patentbestämmelser.
Bemyndigande: 37 § patentkungörelsen (1967: 838)

Ändr. 7 §

1997:3, P:34
Patent- och registreringsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter (PRVFS 1997:1, P:32) med patentbestämmelser.
Bemyndigande: 37 § patentkungörelsen (1967:838)

Ändr. 4, 15, 22, 24, 27 §§

1994:4, M:9
Föreskrifter om ändring i Patent- och registreringsverkets föreskrifter (PRVFS 1989:1, M:6) om indelning av mönster i klasser och underklasser.
Bemyndigande: 32 § mönsterskyddsförordningen (1970:486)

Ändr. bilaga

1986:2, M:5
Föreskrifter om ändring i Patent- och registreringsverkets kungörelse (PRVFS 1977:2) om närmare anvisningar för mönstersektionens handläggning av mönsterskyddsärenden m.m.
Bemyndigande: 38 § mönsterskyddsförordningen (1970:486)

Ändr. Författningsrubrik och ingress