Samarbeten med andra aktörer

Samarbeten är viktiga för oss. Genom att samarbeta med andra aktörer i vår omvärld gör vi livet enklare för företagare, innovatörer, myndigheter och andra intressenter. Vi lär oss mer och följer med i utvecklingen.

Nationellt samarbete

PRV samarbetar med många olika aktörer i näringslivet och myndigheter i särskilda tidsbegränsade projekt eller för långsiktiga ändamål. Här lyfter vi fram några av dessa samarbeten.

Nationellt samarbete

Internationellt samarbete

Vi är en internationell patentmyndighet med omvärldsfrågor i fokus. Här presenteras några av de organisationer vi samarbetar med.

Internationellt samarbete