Kvalitetsarbete

Vi vill vara ledande inom vårt område när det gäller korta leveranstider med hög process- och granskningskvalitet.

Genom kontinuerlig kunddialog, målstyrning och kvalitetscertifiering arbetar vi för att säkerställa PRV:s kvalitet i alla lägen.

PRV driver kvalitetsfrågor inom ramen för de internationella patent- och varumärkessystemen för att förbättra för svenska sökande då de vänder sig utomlands med sina ansökningar.

PRV är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001, en etablerad kvalitetsstandard som idag används av organisationer över hela världen. Standarden betonar kundens ställning och nöjda kunder är viktigt för oss på PRV. Vi arbetar ständigt med att följa upp vår verksamhet och göra löpande förbättringar.

Kvalitetsansvarig

Gunnel Altin

E-post till gunnel.altin@prv.se