Kvalitetsledning på PRV

Vi vill vara ledande inom vårt område och arbetar därför med kvalitetsledning.

Patent- och registreringsverket, PRV, är myndigheten för immaterialrätt. Vi arbetar med att möjliggöra nya idéer i teknikens och utvecklingens framkant för att stärka Sveriges tillväxt och konkurrenskraft. Vi har ett samlat ansvar för immaterialrätt och för att innovationer ges skydd med patent, designskydd och varumärke.

PRV vill öka kunskapen om värdet av immateriella tillgångar, inklusive upphovsrätt. Vi vill få företagare, kreatörer och innovatörer att hantera sina tillgångar på bästa sätt för att förbättra sin verksamhet, lönsamhet och tillväxt på ett hållbart sätt.

Genom kvalitetsledning underlättas möjligheten att ständigt erbjuda produkter och tjänster som uppfyller kund-, intressent- och ägarkrav samt författningskrav. PRV eftersträvar hög kundnöjdhet.

PRV är sedan 2007 kvalitetscertifierat enligt ISO 9001, en etablerad internationell kvalitets­standard som idag används av organisationer över hela världen. Standarden betonar kundens ställning och nöjda kunder är viktigt för oss på PRV.

PRV tillämpar sju principer i ISO kvalitetsledning

Kvalitetsledning enligt ISO innebär att PRV alltid har kundfokus, när vi med ledningens och medarbetarnas engagemang erbjuder efterfrågade produkter och tjänster. PRV följer upp data från resultat och kundnöjdhet, i syfte att förbättra våra processer och är angelägna om ett gott samarbete med PRV:s intressenter.

PRV:s beslut om immaterialrätter, kunskapsspridning och samverkan ska vara hållbara över tid, varför en god samverkan och dialog med kunder och intressenter är angeläget.