Kommunala vapen

PRV administrerar registreringen av svenska kommunala vapen.

Du gör en anmälan om ett kommunalt vapen genom att skriva till:
Patent- och registreringsverket
Box 530
826 27 Söderhamn

Förutom anmälningshandlingen ska du skicka med:

  • Beskrivning (så kallad blasonering) av vapnet.
  • Tre färgbilder av vapnet med en sköldhöjd på 14 cm.
  • Ett bestyrkt beslut från kommunfullmäktige eller länsstyrelse om att vapnet är antaget.
  • Ett yttrande när det behövs av Statens Heraldiska Nämnd enligt lag 1970:498 om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar . 

PRV registrerar bara svenska kommunala vapen.

När du lämnar in anmälan betalar du samtidigt en registreringsavgift. De aktuella priserna står i PRV:s avgiftslista.

Lista med avgifter för varumärke

Om du har frågor och funderingar kring privata släktvapen kan du kontakta till exempel Riddarhuset, en heraldisk förening eller vapenrulla.

Uppdaterad 2023-02-08