Kommunala vapen

PRV administrerar registreringen av svenska kommunala vapen.

Du gör en anmälan om ett kommunalt vapen genom att skriva till:
Patent- och registreringsverket
Box 530
826 27 Söderhamn

Förutom anmälningshandlingen ska du skicka med:

  • Beskrivning (så kallad blasonering) av vapnet. Blasoneringen avgör skyddsomfånget för vapnet och avbildningen utgör en exempelbild.
  • En tydlig avbildning av vapnet.
  • Ett bestyrkt beslut från kommunfullmäktige eller länsstyrelse om att vapnet är antaget.
  • Ett yttrande när det behövs av Statens Heraldiska Nämnd, vilket krävs enligt lag 1970:498 om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar . 

PRV registrerar bara svenska kommunala vapen.

Statsheraldikern vid Riksarkivet kan konsultera kommuner och myndigheter vid utformandet av ert vapen.  

När du lämnar in anmälan betalar du samtidigt en registreringsavgift. De aktuella priserna står i PRV:s avgiftslista.

Lista med avgifter för varumärke

Om du har frågor och funderingar kring privata släktvapen kan du kontakta till exempel Riddarhuset, en heraldisk förening eller vapenrulla.