Systematiskt kvalitetsarbete

PRV arbetar systematiskt med att förbättra sin kvalitet och tillgodose kunders och intressenters förväntningar.

Med kvalitet menar vi att PRV:s verksamheter uppfyller de behov kunder och intressenter har, liksom de krav och mål som gäller enligt lagar och andra föreskrifter.

PRV:s kvalitetsledningssystem omfattar all verksamhet och säkrar verksamhetens kvalitet genom att strukturerat leda, planera, kontrollera och följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Kvalitetsledningssystemet gör det möjligt för ledningen att styra verksam­heten så att rätt sak görs vid rätt tillfälle och på rätt sätt.

Vi bevakar och analyserar kontinuerligt externa omvärldsfaktorer som kan påverka vårt uppdrag för svensk innovationskraft och företagande eller kunders förutsättningar i framtiden. Alla inkomna synpunkter från kunder och medarbetare samt resultat från kvalitetsmätningar analyseras så att möjliga förbättringsområden identifieras och genomförs. 

Att verka i ett kvalitetsledningssystem är ett strategiskt beslut inom en organisation, som syftar till att förbättra organisationens övergripande prestanda och skapa en bra grund för initiativ till hållbar utveckling.  Kvalitetsledningssystemet bidrar såväl till ekonomisk effektivitet, som hållbara verksamhetsförbättringar med kunden i fokus.