Avdelning B - beslutade författningar som ännu inte trätt i kraft

2020:4, P:121
Patent- och registreringsverkets (PRV) föreskrifter om avgifter i PRV:s verksamhet som internationell myndighet enligt konventionen om patentsamarbete.

2020:3, P:120
Patent- och registreringsverkets (PRV) tillkännagivande om avgifter i verkets funktion som mottagande myndighet och myndighet för internationell förberedande patenterbarhetsprövning enligt konventionen om patentsamarbete.