Avdelning C - Upphävda författningar

Samtliga pdf-dokument på denna sida öppnas i nytt fönster.

2023:7, P:134
Patent- och registreringsverkets (PRV) föreskrifter om avgifter i PRV:s verksamhet som internationell myndighet enligt konventionen om patentsamarbete.
Bemyndiganden:
a) 3 § förordningen (1978:218) om Patent- och registreringsverkets verksamhet som internationell myndighet enligt konventionen om patentsamarbete
b) 52 § fjärde stycket patentkungörelsen (1967:838)
Upphävd genom 2024:1, P:135

2023:3, P:131
Patent- och registreringsverkets (PRV) föreskrifter om avgifter i PRV:s verksamhet som internationell myndighet enligt konventionen om patentsamarbete.
Bemyndiganden:
a) 3 § förordningen (1978:218) om Patent- och registreringsverkets verksamhet som internationell myndighet enligt konventionen om patentsamarbete
b) 52 § fjärde stycket patentkungörelsen (1967:838)
Upphävd genom 2023:7, P:134

2023:4, P:132
Patent- och registreringsverkets (PRV) tillkännagivande om avgifter i verkets funktion som mottagande myndighet och myndighet för internationell förberedande patenterbarhetsprövning enligt konventionen om patentsamarbete.
Bemyndigande: Regel 15.2 d och regel 57.2.e i tillämpningsföreskrifterna till konventionen om patentsamarbete(PCT).
Upphävd genom 2023:6, P:133

2009:10, V:7
Patent- och registreringsverkets föreskrifter om avgifter för olika slags bevis rörande varumärkesansökningar och registrerade varumärken.
Bemyndigande: regleringsbrev

2022:6, P:130
Patent- och registreringsverkets (PRV) föreskrifter om avgifter i PRV:s verksamhet som internationell myndighet enligt konventionen om patentsamarbete.
Bemyndiganden:
a) 3 § förordningen (1978:218) om Patent- och registreringsverkets verksamhet som internationell myndighet enligt konventionen om patentsamarbete
b) 52 § fjärde stycket patentkungörelsen (1967:838)
Upphävd genom 2023:3, P:131

2022:5, P:129
Patent- och registreringsverkets (PRV) tillkännagivande om avgifter i verkets funktion som mottagande myndighet och myndighet för internationell förberedande patenterbarhetsprövning enligt konventionen om patentsamarbete.
Bemyndigande: Regel 15.2 d och regel 57.2.e i tillämpningsföreskrifterna till konventionen om patentsamarbete(PCT).
Upphävd genom 2023:4, P:132

2022:4, P:128
Patent- och registreringsverkets (PRV) tillkännagivande om avgifter i verkets funktion som mottagande myndighet och myndighet för internationell förberedande patenterbarhetsprövning enligt konventionen om patentsamarbete.
Bemyndigande: Regel 15.2 d och regel 57.2.e i tillämpningsföreskrifterna till konventionen om patentsamarbete(PCT).
Upphävd genom 2022:5, P:129

2022:2, P:126
Patent- och registreringsverkets (PRV) tillkännagivande om avgifter i verkets funktion som mottagande myndighet och myndighet för internationell förberedande patenterbarhetsprövning enligt konventionen om patentsamarbete.
Bemyndigande: Regel 15.2 d och regel 57.2.e i tillämpningsföreskrifterna till konventionen om patentsamarbete(PCT).
Upphävd genom 2022:4, P:128

2021:3, P:124
Patent- och registreringsverkets (PRV) föreskrifter om avgifter i PRV:s verksamhet som internationell myndighet enligt konventionen om patentsamarbete.
Bemyndiganden:
a) 3 § förordningen (1978:218) om Patent- och registreringsverkets verksamhet som internationell myndighet enligt konventionen om patentsamarbete
b) 52 § fjärde stycket patentkungörelsen (1967:838)
Upphävd genom 2022:6, P:130

2022:1, P:125
Patent- och registreringsverkets (PRV) tillkännagivande om avgifter i verkets funktion som mottagande myndighet och myndighet för internationell förberedande patenterbarhetsprövning enligt konventionen om patentsamarbete.
Bemyndigande: Regel 15.2 d och regel 57.2.e i tillämpningsföreskrifterna till konventionen om patentsamarbete(PCT).
Upphävd genom 2022:2, P:126

2021:2, P:123
Patent- och registreringsverkets (PRV) tillkännagivande om avgifter i verkets funktion som mottagande myndighet och myndighet för internationell förberedande patenterbarhetsprövning enligt konventionen om patentsamarbete.
Bemyndigande: Regel 15.2 d och regel 57.2.e i tillämpningsföreskrifterna till konventionen om patentsamarbete(PCT).
Upphävd genom 2022:1, P:125

2021:1, P:122
Patent- och registreringsverkets (PRV) tillkännagivande om avgifter i verkets funktion som mottagande myndighet och myndighet för internationell förberedande patenterbarhetsprövning enligt konventionen om patentsamarbete.
Bemyndigande: Regel 15.2 d och regel 57.2.e i tillämpningsföreskrifterna till konventionen om patentsamarbete(PCT).
Upphävd genom 2021:2, P:123

2020:4, P:121
Patent- och registreringsverkets (PRV) föreskrifter om avgifter i PRV:s verksamhet som internationell myndighet enligt konventionen om patentsamarbete.
Bemyndiganden:
a) 3 § förordningen (1978:218) om Patent- och registreringsverkets verksamhet som internationell myndighet enligt konventionen om patentsamarbete
b) 52 § fjärde stycket patentkungörelsen (1967:838)
Upphävd genom 2021:3, P:124

2020:3, P:120
Patent- och registreringsverkets (PRV) tillkännagivande om avgifter i verkets funktion som mottagande myndighet och myndighet för internationell förberedande patenterbarhetsprövning enligt konventionen om patentsamarbete.
Bemyndigande: Regel 15.2 d och regel 57.2.e i tillämpningsföreskrifterna till konventionen om patentsamarbete(PCT).
Upphävd genom 2021:1, P:122

2020:1, P:119
Patent- och registreringsverkets (PRV) föreskrifter om avgifter i PRV:s verksamhet som internationell myndighet enligt konventionen om patentsamarbete.
Bemyndiganden:
a) 3 § förordningen (1978:218) om Patent- och registreringsverkets verksamhet som internationell myndighet enligt konventionen om patentsamarbete
b) 52 § fjärde stycket patentkungörelsen (1967:838)
Upphävd genom 2020:4, P:121

2019:2, P:117
Patent- och registreringsverkets (PRV) tillkännagivande om avgifter i verkets funktion som mottagande myndighet och myndighet för internationell förberedande patenterbarhetsprövning enligt konventionen om patentsamarbete.
Bemyndigande: Regel 15.2 d och regel 57.2.e i tillämpningsföreskrifterna till konventionen om patentsamarbete(PCT).
Upphävd genom 2020:3, P:120

2019:3, P:118
Patent- och registreringsverkets (PRV) föreskrifter om avgifter i PRV:s verksamhet som internationell myndighet enligt konventionen om patentsamarbete.
Bemyndiganden:
a) 3 § förordningen (1978:218) om Patent- och registreringsverkets verksamhet som internationell myndighet enligt konventionen om patentsamarbete
b) 52 § fjärde stycket patentkungörelsen (1967:838)
Upphävd genom 2020:3, P:119

2019:1, P:116
Patent- och registreringsverkets (PRV) tillkännagivande om avgifter i verkets funktion som mottagande myndighet och myndighet för internationell förberedande patenterbarhetsprövning enligt konventionen om patentsamarbete.
Bemyndigande: Regel 15.2 d och regel 57.2.e i tillämpningsföreskrifterna till konventionen om patentsamarbete(PCT).
Upphävd genom 2019:2, P:117

2018:6, P:115
Patent- och registreringsverkets (PRV) föreskrifter om avgifter i PRV:s verksamhet som internationell myndighet enligt konventionen om patentsamarbete.
Bemyndiganden:
a) 3 § förordningen (1978:218) om Patent- och registreringsverkets verksamhet som internationell myndighet enligt konventionen om patentsamarbete
b) 52 § fjärde stycket patentkungörelsen (1967:838)
Upphävd genom 2019:3, P:118

2018:5, P:114
Patent- och registreringsverkets (PRV) tillkännagivande om avgifter i verkets funktion som mottagande myndighet och myndighet för internationell förberedande patenterbarhetsprövning enligt konventionen om patentsamarbete.
Bemyndigande: Regel 15.2 d och regel 57.2.e i tillämpningsföreskrifterna till konventionen om patentsamarbete(PCT).
Upphävd genom 2019:1, P:116

2011:3, V:9
Patent- och registreringsverkets (PRV) föreskrifter om elektronisk varumärkesansökan.
Bemyndigande: 2 kap. 2 § varumärkesförordningen (2011:594)
Upphävd genom 2018:7, V:11

2018:4, P:113
Patent- och registreringsverkets (PRV) tillkännagivande om avgifter i verkets funktion som mottagande myndighet och myndighet för internationell förberedande patenterbarhetsprövning enligt konventionen om patentsamarbete.
Bemyndigande: Regel 15.2 d och regel 57.2.e i tillämpningsföreskrifterna till konventionen om patentsamarbete(PCT).
Upphävd genom 2018:5, P:114

2018:3, P:112
Patent- och registreringsverkets (PRV) föreskrifter om avgifter i PRV:s verksamhet som internationell myndighet enligt konventionen om patentsamarbete.
Bemyndiganden:
a) 3 § förordningen (1978:218) om Patent- och registreringsverkets verksamhet som internationell myndighet enligt konventionen om patentsamarbete
b) 52 § fjärde stycket patentkungörelsen (1967:838)
Upphävd genom 2018:6, P:115

2017:1, P:110
Patent- och registreringsverkets (PRV) tillkännagivande om avgifter i verkets funktion som mottagande myndighet och myndighet för internationell förberedande patenterbarhetsprövning enligt konventionen om patentsamarbete.
Bemyndigande: Regel 15.2 d och regel 57.2.e i tillämpningsföreskrifterna till konventionen om patentsamarbete(PCT).
Upphävd genom 2018:4, P:113

2018:2, P:111
Patent- och registreringsverkets (PRV) föreskrifter om avgifter i PRV:s verksamhet som internationell myndighet enligt konventionen om patentsamarbete.
Bemyndiganden:
a) 3 § förordningen (1978:218) om Patent- och registreringsverkets verksamhet som internationell myndighet enligt konventionen om patentsamarbete
b) 52 § fjärde stycket patentkungörelsen (1967:838)
Upphävd genom 2018:3, P:112

2017:2, P:108
Patent- och registreringsverkets (PRV) föreskrifter om avgifter i PRV:s verksamhet som internationell myndighet enligt konventionen om patentsamarbete.
Bemyndiganden:
a) 3 § förordningen (1978:218) om Patent- och registreringsverkets verksamhet som internationell myndighet enligt konventionen om patentsamarbete
b) 52 § fjärde stycket patentkungörelsen (1967:838)
Upphävd genom 2018:2, P:111

2016:2, P:107
Patent- och registreringsverkets (PRV) föreskrifter om avgifter i PRV:s verksamhet som internationell myndighet enligt konventionen om patentsamarbete.
Bemyndiganden:
a) 3 § förordningen (1978:218) om Patent- och registreringsverkets verksamhet som internationell myndighet enligt konventionen om patentsamarbete
b) 52 § fjärde stycket patentkungörelsen (1967:838)
Upphävd genom 2017:2, P:108

2016:1, P:106
Patent- och registreringsverkets (PRV) tillkännagivande om avgifter i verkets funktion som mottagande myndighet och myndighet för internationell förberedande patenterbarhetsprövning enligt konventionen om patentsamarbete.
Bemyndigande: Regel 15.2 d och regel 57.2.e i tillämpningsföreskrifterna till konventionen om patentsamarbete(PCT).
Upphävd genom 2017:1, P:110

2015:5, P:105
Patent- och registreringsverkets (PRV) föreskrifter om avgifter i PRV:s verksamhet som internationell myndighet enligt konventionen om patentsamarbete.
Bemyndiganden:
a) 3 § förordningen (1978:218) om Patent- och registreringsverkets verksamhet som internationell myndighet enligt konventionen om patentsamarbete
b) 52 § fjärde stycket patentkungörelsen (1967:838)
Upphävd genom 2016:2, P:107

2015:4, P:104
Patent- och registreringsverkets (PRV) tillkännagivande om avgifter i verkets funktion som mottagande myndighet och myndighet för internationell förberedande patenterbarhetsprövning enligt konventionen om patentsamarbete.
Bemyndigande: Regel 15.2 d och regel 57.2.e i tillämpningsföreskrifterna till konventionen om patentsamarbete(PCT).
Upphävd genom 2016:1, P:106

2015:2, P:102
Patent- och registreringsverkets (PRV) tillkännagivande om avgifter i verkets funktion som mottagande myndighet och myndighet för internationell förberedande patenterbarhetsprövning enligt konventionen om patentsamarbete.
Upphävd genom 2015:4, P:104

2015:1, P:101
Patent- och registreringsverkets (PRV) tillkännagivande om avgifter i verkets funktion som mottagande myndighet och myndighet för internationell förberedande patenterbarhetsprövning enligt konventionen om patentsamarbete.
Upphävd genom 2015:2, P:102

2014:5, P:100
Patent- och registreringsverkets (PRV) tillkännagivande om avgifter i verkets funktion som mottagande myndighet och myndighet för internationell förberedande patenterbarhetsprövning enligt konventionen om patentsamarbete.
Upphävd genom 2015:1, P:101

2014:4, P:99
Patent- och registreringsverkets (PRV) föreskrifter om avgifter i PRV:s verksamhet som internationell myndighet enligt konventionen om patentsamarbete.
Upphävd genom 2015:5, P:105

2014:3, P:98
Patent- och registreringsverkets (PRV) tillkännagivande om avgifter i verkets funktion som mottagande myndighet och myndighet för internationell förberedande patenterbarhetsprövning enligt konventionen om patentsamarbete.
Upphävd genom 2014:5, P:100

2014:2, P:97
Patent- och registreringsverkets (PRV) föreskrifter om avgifter i PRV:s verksamhet som internationell myndighet enligt konventionen om patentsamarbete.
Upphävd genom 2014:4, P:99

2012:5, P:93
Patent- och registreringsverkets (PRV) tillkännagivande om avgifter i verkets funktion som mottagande myndighet och myndighet för internationell förberedande patenterbarhetsprövning  enligt konventionen om patentsamarbete.
Upphävd genom 2013:2, P:95

2012:4, P:92
Patent- och registreringsverkets (PRV) föreskrifter om avgifter i PRV:s verksamhet som internationell myndighet enligt konventionen om patentsamarbete.
Upphävd genom 2013:1, P:94

2012:3, P:91
Patent- och registreringsverkets (PRV) tillkännagivande om avgifter i verkets funktion som mottagande myndighet och myndighet för internationell förberedande patenterbarhetsprövning enligt konventionen om patentsamarbete.
Upphävd genom 2012:5, P:93

2012:2, P:90
Patent- och registreringsverkets (PRV) föreskrifter om avgifter i PRV:s verksamhet som internationell myndighet enligt konventionen om patentsamarbete.
Upphävd genom 2012:4, P:92

2012:1, P:89
Patent- och registreringsverkets (PRV) föreskrifter om avgifter i PRV:s verksamhet som internationell myndighet enligt konventionen om patentsamarbete.
Upphävd genom 2012:2, P:90

2011:4, P:87
Patent- och registreringsverkets (PRV) tillkännagivande om avgifter i verkets funktion som mottagande myndighet och myndighet för internationell förberedande patenterbarhetsprövning enligt konventionen om patentsamarbete.
Upphävd genom 2012:3, P:91

2011:5, P:88
Patent- och registreringsverkets (PRV) föreskrifter om avgifter i PRV:s verksamhet som internationell myndighet enligt konventionen om patentsamarbete.
Upphävd genom 2012:1, P:89

2011:2, P:86
Patent- och registreringsverkets (PRV) tillkännagivande om avgifter i verkets funktion som mottagande myndighet och myndighet för internationell förberedande patenterbarhetsprövning enligt konventionen om patentsamarbete.
Upphävd genom 2011:4, P:87

2010:3, P:84
Patent- och registreringsverkets (PRV) föreskrifter om avgifter i PRV:s verksamhet som internationell myndighet enligt konventionen om patentsamarbete.
Upphävd genom 2011:5, P:88

2010:4, P:85
Patent- och registreringsverkets (PRV) tillkännagivande om avgifter i verkets funktion som mottagande myndighet och myndighet för internationell förberedande patenterbarhetsprövning enligt konventionen om patentsamarbete.
Upphävd genom 2011:2, P:86

1986:1, V:3 
Patent- och registreringsverkets föreskrift om klassindelning av varor och tjänster vid registrering av varumärken
Upphävd genom 2011:1, V:8

2010:2, P:83
Patent- och registreringsverkets (PRV) föreskrifter om avgifter i PRV:s verksamhet som internationell myndighet enligt konventionen om patentsamarbete.
Upphävd genom 2010:3, P:84

2010:1, P:82
Patent- och registreringsverkets (PRV) föreskrifter om avgifter i PRV:s verksamhet som internationell myndighet enligt konventionen om patentsamarbete.
Upphävd genom 2010:2, P:83

2009:8, P:80
Patent- och registreringsverkets (PRV) tillkännagivande om avgifter i verkets funktion som mottagande myndighet och myndighet för internationell förberedande patenterbarhetsprövning enligt konventionen om patentsamarbete.
Upphävd genom 2010:4, P:85

2009:7, P:79
Patent- och registreringsverkets (PRV) föreskrifter om avgifter i PRV:s verksamhet som internationell myndighet enligt konventionen om patentsamarbete.
Upphävd genom 2010:1, P:82

1992:3, M:8
Patent- och registreringsverkets föreskrifter om avgifter för olika slags bevis rörande mönsteransökningar och registrerade mönster.
Upphävd genom 2009:11, M:10

1996:3, V:6
Patent- och registreringsverkets föreskrifter om avgifter för olika slags bevis rörande varumärkesansökningar och registrerade varumärken.
Upphävd genom 2009:10, V:7

1991:2, P:21
Patent- och registreringsverkets föreskrifter om avgifter för olika slags bevis rörande patentansökningar och meddelade patent.
Upphävd genom 2009:9, P:81

2009:6, P:78
Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut om ändring i PRVFS 2009:5 P:77 om avgifter i verkets funktion som mottagande myndighet och myndighet för internationell förberedande patenterbarhetsprövning enligt konventionen om patentsamarbete.
Upphävd genom 2009:8, P:80

2009:5, P:77
Patent- och registreringsverkets (PRV) tillkännagivande om avgifter i verkets funktion som mottagande myndighet och myndighet för internationell förberedande patenterbarhetsprövning enligt konventionen om patentsamarbete.
Upphävd genom 2009:8, P:80

2009:4, P:76
Patent- och registreringsverkets (PRV) tillkännagivande om avgifter i verkets funktion som mottagande myndighet och myndighet för internationell förberedande patenterbarhetsprövning enligt konventionen om patentsamarbete.
Upphävd genom 2009:5, P:77

2009:3, P:75
Patent- och registreringsverkets (PRV) föreskrifter om avgifter i PRV:s verksamhet som internationell myndighet enligt konventionen om patentsamarbete.
Upphävd genom  2009:7, P:79

2009:2, P:74
Patent- och registreringsverkets (PRV) tillkännagivande om avgifter i verkets funktion som mottagande myndighet och myndighet för internationell förberedande patenterbarhetsprövning enligt konventionen om patentsamarbete.
Upphävd genom 2009:4, P:76

2009:1, P:73
Patent- och registreringsverkets (PRV) föreskrifter om avgifter i PRV:s verksamhet som internationell myndighet enligt konventionen om patentsamarbete.
Upphävd genom 2009:3, P:75

2008:5, P:72
Patent- och registreringsverkets (PRV) föreskrifter om avgifter i PRV:s verksamhet som internationell myndighet enligt konventionen om patentsamarbete.

2008:3, P:70
Patent- och registreringsverkets (PRV) tillkännagivande om avgifter i verkets funktion som mottagande myndighet och myndighet för internationell förberedande patenterbarhetsprövning enligt konventionen om patentsamarbete.

2008:2, P:69
Patent- och registreringsverkets (PRV) föreskrifter om avgifter i PRV:s verksamhet som internationell myndighet enligt konventionen om patentsamarbete.

2008:1, P:68
Patent- och registreringsverkets (PRV) föreskrifter om avgifter i PRV:s verksamhet som internationell myndighet enligt konventionen om patentsamarbete.
Upphävd genom 2008:2, P:69

2007:6, P:67
Patent- och registreringsverkets (PRV) tillkännagivande om avgifter i verkets funktion som mottagande myndighet och myndighet för internationell förberedande patenterbarhetsprövning enligt konventionen om patentsamarbete.
Upphävd genom 2008:3, P:70

2007:5, P:66
Patent- och registreringsverkets (PRV) föreskrifter om avgifter i PRV:s verksamhet som internationell myndighet enligt konventionen om patentsamarbete.
Upphävd genom 2008:1, P:68

2007:3, P:64
Patent- och registreringsverkets (PRV) föreskrifter om avgifter i PRV:s verksamhet som internationell myndighet enligt konventionen om patentsamarbete.
Upphävd genom 2007:5, P:66

2007:1, P:62
Patent- och registreringsverkets (PRV) tillkännagivande om avgifter i verkets funktion som mottagande myndighet och myndighet för internationell förberedande patenterbarhetsprövning enligt konventionen om patentsamarbete.
Upphävd genom 2007:6, P:67

2006:4, P:61
Patent- och registreringsverkets (PRV) föreskrifter om avgifter i PRV:s verksamhet som internationell myndighet enligt konventionen om patentsamarbete.
Upphävd genom 2007:3, P:64

2006:2, P:59 
Patent- och registreringsverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter (PRVFS 2004:3, P:56) om avgifter i PRV:s verksamhet som internationell myndighet enligt konventionen om patentsamarbete.
Upphävd genom 2006:4, P:61

2006:1, P:58 
Patent- och registreringsverkets (PRV) tillkännagivande om avgifter i verkets funktion som mottagande myndighet och myndighet för internationell förberedande patenterbarhetsprövning enligt konventionen om patentsamarbete.
Upphävd genom 2007:1, P:62

2004:3, P:56 
Patent- och registreringsverkets (PRV) föreskrifter om avgifter i PRV:s verksamhet som internationell myndighet enligt konventionen om patentsamarbete.
Upphävd genom 2006:4, P:61

2004:2, B:16
Patent- och registreringsverkets föreskrifter om avgifter för bevis om uppgifter i handelsregistret och föreningsregistret.
Upphävd genom 2004:4, B:17

2004:1, B:15
Patent- och registreringsverkets föreskrifter om avgifter för bevis och uppgifter i aktiebolagsregistret och filialregistret samt för förhandsgranskning av olika slag.
Upphävd genom 2004:4, B:17

2003:5, B:14
Patent- och registreringsverkets föreskrifter om företagsinteckning.
Upphävd genom 2004:4, B:17

2003:3, P:54 
Patent- och registreringsverkets (PRV) föreskrifter om avgifter i PRV:s verksamhet som internationell myndighet enligt konventionen om patentsamarbete.
Upphävd genom 2004:3, P:56; övergångsbestämmelser

2003:2, P:53
Patent- och registreringsverkets (PRV) tillkännagivande om avgifter i verkets funktion som mottagande myndighet och myndighet för internationell förberedande patenterbarhetsprövning enligt konventionen om patentsamarbete.
Ersatt av 2006:1, P:58

2003:1, P:52
Patent- och registreringsverkets (PRV) tillkännagivande om avgifter i verkets funktion som mottagande myndighet och myndighet för internationell förberedande patenterbarhetsprövning enligt konventionen om patentsamarbete.
Ersatt av 2003:2, P:53; övergångsbestämmelser

2002:3, P:51
Patent- och registreringsverkets (PRV) föreskrifter om avgifter i PRV:s verksamhet som internationell myndighet enligt konventionen om patentsamarbete.
Upphävd genom 2003:3, P:54; övergångsbestämmelser

2002:2, B:13
Patent- och registreringsverkets föreskrifter för elektronisk
ansökan och anmälan enligt handelsregisterförordningen.
Upphävd genom 2004:4, B:17

2002:1, P:50
Patent- och registreringsverkets (PRV) föreskrifter om avgifter i PRV:s verksamhet som internationell myndighet enligt konventionen om patentsamarbete.
Upphävd genom 2002:3, P:51; övergångsbestämmelser

2001:5, P:48
Patent- och registreringsverkets (PRV) tillkännagivande om avgifter i verkets funktion som mottagande myndighet och myndighet för internationell förberedande patenterbarhetsprövning enligt konventionen om patentsamarbete.
Ersatt av 2003:1, P:52

2001:3, B:12
Patent- och registreringsverkets föreskrifter om företagshypotek.
Upphävd genom 2004:4, B:17

2000:6, B:11
Patent- och registreringsverkets föreskrifter om avgifter för bevis och uppgifter i aktiebolagsregistret och filialregistret samt för förhandsgranskning av olika slag.
Upphävd genom 2004:1, B:15

2000:3, B:9
Patent- och registreringsverkets föreskrifter om avgifter för bevis och uppgifter i registret för fysiska personers och dödsbons konkurser.
Upphävd genom 2004:4, B:17

2000:2, B:8
Patent- och registreringsverkets föreskrifter om avgifter för bevis och underrättelser om uppgifter i näringsförbudsregistret.
Upphävd genom 2004:4, B:17

2000:1, B:7
Patent- och registreringsverkets föreskrifter om avgifter för bevis om uppgifter i handelsregistret och föreningsregistret.
Upphävd genom 2004:2, B:16