Få hjälp och stöd med immateriella tillgångar

PRV

PRV hjälper dig förstå värdet med immateriella tillgångar, hur du gör för att skydda immateriella tillgångar och vi erbjuder utbildningar och seminarier i ämnet.

PRV-skolan online

PRVs utbildningar

PRV kundsupport

Företagsfrämjare

Företagsfrämjare är rådgivare inom företagsutveckling och kan hjälpa dig identifiera immateriella tillgångar i ditt företag och tydliggöra hur du kopplar tillgångarna till din affär. Rådgivningen är oftast kostnadsfri.

Ett urval av de största främjarorganisationerna i Sverige

Ombud

Ett ombud eller en ombudsfirma är expert på någon eller flera av de immateriella rättigheterna: patent, varumärke, design eller upphovsrätt. Ett ombud kan hjälpa dig ta fram en strategi för dina immateriella tillgångar eller till exempel hjälpa dig skriva en patentansökan.

Lista över ombud i Sverige

Patent och marknadsdomstolen

Patent- och marknadsdomstolen är en särskild domstol som utgör en del av Stockholms tingsrätt. Domstolen handlägger i princip samtliga landets immaterialrättsliga, konkurrensrättsliga och marknadsföringsrättsliga mål och ärenden.

Patent och marknad - Sveriges Domstolar