Samarbetsformer

Samarbetsformer i företagsvärlden kan se ut på många olika sätt.

Franchising är en typ av samarbetsform som innebär att man startar ett företag med ett redan välkänt varumärke och affärskoncept, och med en redan fungerande organisation. Det färdiga konceptet hyrs ut till självständiga företagare mot en avgift till den som äger varumärket. Exakt hur samarbetsformen ser ut regleras i avtal.

Även co-branding är en form av samarbete, där två (eller ibland flera) företag samarbetar för att på så vis skapa fördelar på marknaden för företagen.

Om ett företag ska sälja någon annans produkter finns flera alternativa samarbetsformer, som att sälja på kommission, vara agent eller återförsäljare. Att sälja på kommission innebär låg risk för den som sköter själva försäljningen, eftersom det innebär att den som äger produkterna från början inte får betalt förrän försäljningen är genomförd. En designbutik kanske säljer smycken från en smyckedesigner, som om samarbetsformen är kommission, får betalt först när smycket är sålt. Den som har butiken får procent på försäljningen. Den som är agent tar inte heller någon stor ekonomisk risk, eftersom en agent endast är en representant för ett varumärke och normalt inte har ett eget lager. Man kan till exempel vara en specifik produkts eller ett varumärkes svenska eller nordiska agent, och ha ensamrätt att sälja produkterna på den specifika marknaden. Den samarbetsform som innebär störst ekonomisk risk för försäljaren är att vara återförsäljare av en produkt. En återförsäljare köper in produkter och har i lager, vilket innebär att om inte produkterna säljs måste återförsäljaren själv stå för hela kostnaden.