Enhetligt patent

Efter det att EPO har meddelat ett patent kan det antingen valideras i respektive land där patentet ska gälla eller bli ett enhetligt patent.

När en europeisk patentansökan (EP-ansökan) görs hos EPO granskar EPO ansökan och meddelar patent (om patentet går att godkänna). Därefter kan den som ansökt om patentet välja att det ska få enhetlig verkan, dvs bli ett regionalt patent som gäller i samtliga de EU-länder som är anslutna till det enhetliga patentsystemet.

Läs mer om europeisk patentansökan