Finansiering

För att driva ett företag behövs i de allra flesta fall någon typ av finansiering, med andra ord kapitalanskaffning. Framförallt vid starten och vid större investeringar behövs finansiering. 

Finansiering behövs också om man ser att det går att öka lönsamheten till exempel genom att effektivisera tillverkningsprocesserna eller vill att företaget ska växa. Om företagaren själv inte kan finansiera starten eller utvecklingen av företaget på egen hand finns alternativet att vända sig till en finansiär, men i första hand är det företagets ägare som ska stå för den ekonomiska risken genom att satsa eget kapital. De externa finansieringsformerna kan delas in i lån, riskkapital och bidrag. Banker och andra låneinstitut erbjuder ofta företagslån.

För den som startar ett företag och söker finansiering hos banker och andra långivare är det nödvändigt att ha en genomarbetad affärsplan och budget att visa upp. Blir det avslag är det en god idé att utvärdera långivarens motivering. Kanske är det något som går att ändra i affärsplanen? Kanske kan företaget skaffa ytterligare säkerhet någon annanstans eller sänka lånebeloppet? Det går förstås också att lämna in sin ansökan till en annan långivare; olika finansiärer ställer olika krav.

Riskkapitalbolag finansierar i första hand företag som har potential att växa snabbt, men kan gå in med kapital tidigt i företag, när risken är hög.

Offentliga finansiärer kräver oftast annan medfinansiering men ställer i regel lägre krav på säkerhet än bankerna.

Ett företags immateriella tillgångar kan innebära en säkerhet som gör det lättare att locka externa finansiärer.

Testa ditt företag

I testet får du hjälp att hitta dina immateriella tillgångar.

Testa ditt företag