Immaterialrättsstrategi

En immaterialrättsstrategi – som också kan kallas IPR-strategi – är en strategi för att hantera företagets immaterialrättsportfölj. 

Immaterialrättsstrategin används ibland synonymt med, och ses ibland som en del av, en övergripande strategi för att hantera företagets immateriella tillgångar, även kallat IP-strategi. Immaterialrätt omfattar de immateriella rättigheterna patent, varumärkesskydd, designskydd och upphovsrätt. En immaterialrättsstrategi hjälper företagaren att ta hand dessa immateriella tillgångar på ett professionellt sätt, för största möjliga affärsnytta. Frågor man kan ställa sig i sin immaterialrättsstrategi är exempelvis: Vilka innovationer kan vi söka patent för? Har vi patent som kan licensieras ut eller säljas? Finns det patent som vi bör köpa? Hur använder vi våra övriga immateriella rättigheter? Hur kan vi kommersialisera dem och tjäna pengar? Vilka skydd behöver vårt varumärke? Bör vi söka designskydd för några produkter? Vilka marknader behöver vi skydda; Sverige, EU eller kanske ett globalt skydd? Hur försvarar vi våra upphovsrätter?

En bra immaterialrättsstrategi bör innehålla såväl konkurrentanalys som riskanalyser och ta hänsyn till företagets långsiktiga affärsmål. I immaterialrättsstrategin kan också ingå en plan för i vilken uträckning och på vilket sätt man är beredd att försvara sina immateriella rättigheter i händelse av intrång, exempelvis piratkopiering av en av företagets produkter eller olagligt användande av upphovsrättsskyddat material.

Det finns många konsulter inom immaterialrätt vars affärsidé är att hjälpa företag att ta fram en immaterialrättsstrategi och vars tjänster inkluderar att söka, införskaffa, upprätthålla och försvara ett företags immateriella rättigheter.