Citat

Ett citat är ett lån av en mindre del av ett verk som är offentliggjort.

Citat görs för att förtydliga något i det man själv har skapat. När man citerar måste man ange upphovspersonens namn och även källan. Man får inte citera ur konstverk eller fotografier. Istället finns det särskilda tillfällen när ett bildcitat får ske. Se Bildcitat.