EPO

Europeiska patentorganisationen (EPO) är en samarbetsorganisation mellan flertalet av de europeiska staterna. Den bildades genom en internationell konvention i München 1973.

Den europeiska patentkonventionen (EPC) är en överenskommelse mellan närmare fyrtio europeiska länder. Den ger dig möjlighet att söka patent vid EPO. EPO granskar och prövar din patentansökan och kan bevilja patent i medlemsländerna. Det räcker alltså med en enda ansökan.

Om EPO beviljar ansökan kan du välja att validera det i enskilda länder. Du måste då lämna in en översättning av patentet, och betala avgifter, i de länder där du vill att patentet ska gälla.

Du kan också välja att begära enhetlig verkan av patentet, och får då ett regionalt skydd i de EU-länder som deltar i det enhetliga patentsystemet. I detta fall betalar du en gemensam årsavgift direkt till EPO.

Läs mer om europeisk patentansökan