EPO

Europeiska patentorganisationen (EPO) är en samarbetsorganisation mellan flertalet av de europeiska staterna. Den bildades genom en internationell konvention i München 1973.

Den europeiska patentkonventionen (EPC) är en överenskommelse mellan drygt trettio europeiska länder. Den ger dig möjlighet att söka patent vid EPO. EPO granskar och prövar din patentansökan och kan bevilja patent i medlemsländerna. Det räcker alltså med en enda ansökan, men om EPO beviljar ansökan måste du lämna in en översättning av patentet, och betala avgifter, i de länder där du vill att patentet ska gälla.

Läs mer om europeisk patentansökan

Testa ditt företag

I testet får du hjälp att hitta dina immateriella tillgångar.

Testa ditt företag