Andrahandsverk

Ett andrahandsverk är ett verk som har skapats utifrån från ett originalverk, exempelvis genom att ändra i originalverket.

Ett andrahandsverk kallas vanligtvis för ett bearbetat verk. Exempel på bearbetade verk är översättningar och samlingsverk. För att skapa ett bearbetat verk krävs tillstånd från upphovspersonen till originalverket. Skaparen av ett andrahandsverk kan få självständig upphovsrätt till sin bearbetning, men får inte använda det i strid med originalverket. Se Bearbetat verk.