Marknadsplan

En marknadsplan är en viktig del av affärsplanen. Marknadsplanen är företagets plan för hur det ska marknadsföras; hur man ska locka fler kunder (och behålla de befintliga), på kort och på lång sikt. 

Själva arbetet med att tänka ut och formulera en marknadsplan är användbart i sig, det generar ofta nya uppslag och idéer som kan föra företaget framåt. En marknadsplan kan vara kort eller lång och sträcka sig över det närmsta året eller längre tid. En marknadsplan bör innehålla information om:

Affärsidé

Vad säljer företaget och till vem? Varför ska kunden välja oss framför en konkurrent?

Nuläge

Vilka av företagets produkter eller tjänster säljer bra respektive dåligt? Vilka är våra kunder? Hur ser våra konkurrenter ut? Vad gör de bra och mindre bra?

Mål

Vart ska företaget? Målen kan vara både kortsiktiga delmål och företagets långsiktiga mål.

Strategi och handlingsplan

Hur gör vi för att nå företagets mål? Strategin ska gälla för en längre tid och handlingsplanen ska vara konkret och utformas för kortare perioder, till exempel när produkter ska lanseras och hur reklamkampanjerna ska se ut.

Uppföljning

Hur gick det? Uppnådde vi uppsatta (kortsiktiga mål)? Att följa upp huruvida de mål man satt upp i sin marknadsplan uppnåtts eller inte ger viktig information för framtida marknadsplaner.