Intellektuellt kapital

Ett företags intellektuella kapital syns inte i balansräkningen, men är en viktig värdemätare för om företaget ska bli framgångsrikt eller inte. Däremot är det svårt att räkna ut värdet av ett intellektuellt kapital i faktiska kronor. Intellektuellt kapital brukar delas upp i humankapital och strukturkapital.

Humankapitalet handlar om företagets medarbetare och vad de kan tillföra. Vilka kunskaper finns? Hur ser företagets ledning ut? Vilka administrations- och entreprenörsförmågor finns? Hur ser relationerna ut inom företaget? Denna del av det intellektuella kapitalet anses "flyktig" ­ – människor är sjuka, föräldralediga, går i pension och byter jobb. Ett företags humankapital kan växa på flera sätt; genom att företaget på bättre sätt utnyttjar de mänskliga resurser som finns, genom att medarbetarna vidareutbildar sig eller på annat sätt skaffar sig ny kunskap eller erfarenheter som kan komma företaget till godo eller genom att företaget anställer eller på andra sätt knyter till sig människor som kan bidra till det intellektuella kapitalet.

Strukturkapital är den andra delen av det som brukar kallas intellektuellt kapital. Strukturkapitalet brukar delas in i kundkapital och organisationskapital.

Med kundkapital menas värdet av de relationer som företaget har med de människor som man gör affärer med. Nöjda, trogna kunder höjer värdet av kundkapitalet.

Till organisationskapitalet räknas immateriella tillgångar som patent- och varumärkesrättigheter, affärshemligheter, arbetsprocesser.