Royalty

Royalty är den ersättning en innehavare av immateriella rättigheter får, när rättigheterna licensieras ut. Författare, kompositörer, uppfinnare, konstnärer, fotografer är exempel på yrkesgrupper som kan ha inkomster från royalty. 

Det kan vara rätten att trycka och distribuera en bok, spela musik på en klubb, använda ett patent, mönster eller ett varumärke. Storleken på den royalty som betalas ut behöver inte vara ett fast belopp, utan kan baseras på försäljning, antal spelningar eller tillverkade produkter. Vid försäljning beräknas ofta royalty som en procentsats på uppnådd intäkt av försäljning, exempelvis vid franchising. Ett alternativ till ersättning i form av royalty är att licenstagaren betalar en engångsersättning, till exempel om man köper rätten att använda en licens av en mjukvara. Det är vanligt att licenstagaren initialt betalar en engångssumma, för att därefter betala royalty baserat på försäljning. Storlek på royalty, på vilket sätt den ska betalas och andra villkor regleras i ett licensavtal mellan den som äger rättigheterna (licensgivaren) och den som vill använda rättigheterna (licenstagaren).

När du samarbetar med en uppdragsgivare kan det vara bra att rådgöra kring uppgörelse om ersättning och hur det formuleras i ett avtal med en oberoende sakkunnig jurist och inte förlita dig på uppdragsgivarens juridiska kompetens.

Royalty kan också ärvas. Eftersom upphovsrätt gäller i 70 år efter upphovsmannens död kan dennes släktingar få ärvd royalty under lång tid.

Royalty är ett engelskt låneord som dök upp i Sverige i början av 1900-talet, men kommer dessförinnan från fornfranskans roialté, "kunglighet", som då handlade om kungligheternas rätt att utvinna naturresurser.

Läs mer om upphovsrätt

Testa ditt företag

I testet får du hjälp att hitta dina immateriella tillgångar:

Testa ditt företag

Uppdaterad 2023-02-10