Patentombud

Ett patentombud företräder en enskild eller ett företag vid patenträttsliga frågor, till exempel vid patentansökan. Ett patentombud arbetar vanligtvis på en patentbyrå.

Det kan vara svårt att skriva en korrekt patentansökan som ger dig det skydd du behöver. Om du ska ta hjälp eller inte att skriva den är därför en viktig fråga. I många länder kräver lagen att patentsökandena ska ha ombud och att dessa ombud ska vara särskilt auktoriserade. Sådana krav finns inte i Sverige, men PRV:s statistik visar att ansökningar som lämnats in av professionella patentombud leder till långt fler patent än ansökningar som hanterats av sökandena själva.

Även om det inte finns krav på auktorisation i Sverige så kan ett patentombud vara auktoriserat. Auktorisation av patentombud handhas av Patentombudsnämnden. PRV kan inte ge rekommendationer om vilka patentombud som är särskilt kunniga inom ett visst område. Några allmänna tips om vad du bör tänka på hittar du här:

Vägledning vid val av patentombud