Exemplarframställning

Framställning av ett exemplar av verk handlar exempelvis om kopiering eller tryckning av exemplar.

Det kan till exempel handla om att spara en kopia av ett verk på en minnessticka eller att spela in ett musikaliskt verk. Framställning av exemplar av verk hör till upphovspersonens ekonomiska rätt, men är tillåtet för eget privat bruk. Se Ekonomisk rätt.