Ekonomisk rätt

Upphovspersonen har ensamrätt att framställa exemplar av ett verk eller att tillgängliggöra verket för allmänheten genom offentligt framförande, offentlig visning, spridning eller överföring.

Den ekonomiska rätten gäller verket i ursprungligt eller bearbetat skick, översättning eller bearbetning och i annan litteratur- eller konstart eller i annan teknik.