Immateriella rättigheter

Immateriella rättigheter är uppdelade i fyra kategorier; upphovsrätt, patenträtt, varumärkesrätt och mönsterrätt. 

Patent- och registreringsverket (PRV) är ansvarig myndighet för immaterialrätt i Sverige. För samtliga rättigheter förutom upphovsrätt krävs ansökan och registrering. Immaterialrätten ger rättighetsinnehavaren tidsbegränsad ensamrätt till sina tillgångar. Till exempel ensamrätt att framställa kopior, utnyttja en uppfinning kommersiellt eller använda sig av ett varumärke eller en design. Ett företag bör ha en immaterialrättsstrategi för sina immateriella rättigheter.

De immateriella rättigheterna är:

  • Upphovsrätten, som skyddar musik, film, litteratur och annat konstnärligt skapande, och även källkoden till datorprogram. Upphovsrätten gäller i 70 år efter upphovsmannens död.
  • Patent, som är ett skydd för en ny, teknisk lösning på ett problem. En patentansökan offentliggörs efter 18 månader. Ett patent gäller i max 20 år.
  • Varumärkesskydd, som är ett skydd för ett kännetecken för ett företag, en produkt eller tjänst. Det kan bestå av exempelvis ord, figurer, bokstäver/siffror, personnamn eller slogans . Det kan också vara en specifik utformning av själva produkten, så kallade förpackningsutstyrslar. Varumärket måste anses unikt och gå att särskilja från andra liknande varor eller tjänster. Ett varumärkesskydd gäller i tio år och kan sen förlängas med 10 år i taget, hur länge som helst.
  • Designskydd/mönsterskydd som skyddar utseendet och formen på en produkt, men inte själva funktionen eller den bakomliggande idén. Ett designskydd gäller i max 25 år.

Läs mer om immaterialrätt i PRV-skolan online