Franchising

Franchise är en avancerad form av licensgivning. Franchise handlar normalt om hela koncept som detaljerat regleras i avtal. 

Immaterialrätter som patent och varumärke kan användas som medel för att få till olika former av samarbeten med andra aktörer, som franchising- och licensavtal.

I ett franchisingavtal är grunden ofta ett varumärke och/eller en firma men dessutom regleras vanligen att franchisegivaren har olika former av kunskap och logistik som franchisetagaren får tillgång till, i utbyte mot ersättning till den som äger konceptet. Franchisetagaren förbinder sig att driva verksamheten på ett visst sätt, inom ramar som regleras i ett franchiseavtal.

Det är ofta svårt som utomstående att veta hur franchise fungerar, eftersom överenskommelserna vanligen innehåller information som är företagshemligheter eller på annat sätt omfattas av sekretess. Den vanliga grunden är dock att franchisegivaren tillhandahåller sitt varumärke och viss service som sortiment, inköp, marknadsföring och utbildning. Avgiften som franchisetagaren betalar står ofta i relation till omsättningen.

Som franchisetagare äger man sitt företag, samtidigt som det ingår i ett större sammanhang, till exempel en större affärskedja. Kunderna ska uppleva att alla franchiseenheter är ett och samma företag. Eftersom affärskonceptet är beprövat är risken för misslyckande oftast mindre om man startar ett franchiseföretag, jämfört med att starta ett eget företag från grunden. Den största fördelen för franchisetagaren är således att affärskonceptet är känt och fungerande. Potentiella nackdelar är att franchisetagaren är uppbunden till avtalet med franchisegivaren, de årliga avgifterna och att man inte själv får bestämma över till exempel skyltning, priser och marknadsföring. En fördel för franchisegivaren med att hyra ut sitt affärskoncept är att själv slippa etablera alla nya butiker och att någon annan delar på risken. Genom att låta franchisetagarna vara egna företagare – med eget ansvar – är också chansen stor att franchisetagaren lägger ner ett stort eget engagemang i att få sin enhet i kedjan framgångsrik. Välkända franchisekedjor är McDonald's, Pressbyrån, Seven Eleven, Polarn & Pyret och Hemglass.