Bearbetat verk

Ett bearbetat verk är ett verk som har skapats utifrån ett originalverk, exempelvis genom att ändra i originalverket.

 Exempel på bearbetade verk är översättningar och samlingsverk. För att skapa ett bearbetat verk krävs tillstånd från upphovspersonen till originalverket. Skaparen av ett bearbetat verk kan få självständig upphovsrätt till sin bearbetning, men får inte använda det i strid med originalverket.