Goodwill

Goodwill syftar till värdet på ett företag utöver dess faktiska tillgångar. Goodwill handlar om varumärkets rykte på marknaden. 

När ett företag har ett gott rykte, hög status och många nöjda kunder kan det innebära att det värderas högre än summan av de faktiska tillgångarna. Det leder till, att vid en försäljning av ett företag är priset ofta högre än företagets bokförda värde. Skillnaden mellan det bokförda värdet och försäljningspriset är goodwill-värdet. Det köpande företaget bokför mellanskillnaden som goodwill i sin balansräkning.

Det kan vara svårt att beräkna goodwillens exakta värde, eftersom det inte är en fysisk tillgång. Saker inom företaget som kan höja ett företags goodwill kan till exempel vara personalens kompetens och produktutveckling. En stabil kundkrets med nöjda kunder, en lyckad reklamkampanj och ett konsekvent varumärkesarbete kan också påverka företagets goodwill positivt. I bokföringen räknas goodwill som en immateriell tillgång och beskattas därefter. Goodwill är något som anses kunna ge företaget vinst i framtiden.

Motsatsen till goodwill är badwill. Badwill kan minska ett företags vinst och innebära att man tappar kunder, leverantörer eller förlorar i marknadsvärde. Goodwill kan snabbt förbytas i badwill exempelvis om ett företag gör något impopulärt som får konsekvenser, får dåligt rykte eller ertappas med att göra något olagligt.