Validering av patent

Efter det att EPO har godkänt meddelat ett patent görs enkan det antingen valideras validering i respektive land där patentet ska gälla eller bli ett enhetligt patent.

När en europeisk patentansökan (EP-ansökan) görs hos EPO granskar EPO ansökan och meddelar patent (om patentet går att godkänna). Därefter kan den som ansökt om patentet själv göra en validering i respektive land där patentet ska gälla. Det är en formell åtgärd där patentet mot en avgift registreras i landet.

Läs mer om validerat patent