Validering av patent

Efter det att EPO har godkänt ett patent görs en validering i respektive land där patentet ska gälla.

När en europeisk patentansökan (EP-ansökan) görs hos EPO granskar EPO ansökan och ger ett godkännande (om patentet går att genomföra). Därefter måste den som ansökt om patentet själv göra en validering i respektive land som patentet ska skyddas i. Det är en formell åtgärd där patentet mot en avgift registreras i landet.

Validerat patent