Licens

Ordet licens kommer från latinets lice'ntia som betyder tillåtelse. Att inneha en licens betyder alltså att man har tillåtelse till något. 

En licens kan till exempel innebära man har tillstånd att utnyttja någon annans immateriella tillgångar av något slag. Det kan exempelvis vara ett patent, ett varumärke, en företagshemlighet eller något som är skyddat genom upphovsrätt.

Den som har en immateriell tillgång kan välja att licensiera ut den och kallas då licensgivare (licensor på engelska). Den som köper rätten att använda exempelvis ett patent kallas licenstagare (licensee på engelska). Licenstagaren betalar då en avgift till licensgivaren, det kan vara i form av royalty, ett fast belopp eller en engångssumma. Man skiljer på enkel licens och exklusiv licens. Enkel licens innebär att många kan utnyttja samma licens, medan exklusiv licens innebär att en enskild licenstagare har ensamrätt.

Den som utnyttjar någon annans immateriella rättigheter utan licens gör sig skyldig till intrång.

Den som köper mjukvara till sin dator (till exempel Office-paketet) köper i själva verket en licens som ger rätt att använda en kopia av Office-paketet. Öl och läsk tillverkas ofta på licens; det svenska bryggeriet Spendrup tillverkar till exempel det internationella ölmärket Heineken på licens.

Testa ditt företag

I testet får du hjälp att hitta dina immateriella tillgångar:

Testa ditt företag