Domännamn

Domännamn är en adress på internet, till exempel prv.se. Ett domännamn används för att skapa ett företags identitet på nätet. 

Domännamnet delas in i olika delar. I exemplet www.prv.se är www subdomän, prv är huvuddomänen och se är den så kallade toppdomänen. 

För att registrera en adress med ändelsen ".se" ska man vända sig till Internetstiftelsen, www.internetstiftelsen.se. Att registrera ett domännamn ger inte i sig någon ensamrätt till det eller de ord eller förkortningar som ingår i domännamnet.

Till Internetstiftelsen

Varumärke och domännamn

Den person som är ägare till en domän, har inte ensamrätt att använda domännamnet på varor och tjänster. Innehavaren av ett domännamn kan alltså inte hävda att han eller hon även äger rätten att använda namnet som varumärke på produkter eller tjänster. 

Har någon registrerat ditt varumärke som domännamn, betyder det inte per automatik att det är ett intrång på din rättighet. Om det är ett intrång eller inte beror på om domänen används kommersiellt. Gör den inte det är det inte fråga om ett intrång. Används domänen kommersiellt kan det vara fråga om ett intrång i de fall innehavaren av domänen använder sig av webbplatsen och där saluför samma, eller liknande, varor och tjänster som du har skyddat ditt varumärke för.